Rådgjevar/seniorrådgjevar - Programleiar "Alle møter"
Helse Førde HF
Førde, Norge
6 dager siden
source : Firdaposten

Arbeidsoppgåver

Hovuoppgåva dei næraste åra vil i hovudsak vere å leie program "Alle møter" for Helse Førde. Det inneber å

 • Arbeide strategisk og praktisk for å sikre framdrift og resultat for programmet
 • Bidra aktivt i regionalt samarbeid om planlegging og innføring av nye løysingar
 • Legge til rette for forankring, gode prosessar og samarbeid om innføringa i Helse Førde
 • Koordinere aktivitetane i lag med prosjektleiarane og gje desse råd i det daglege arbeidet
 • Rapportere til programeigar og styringsgruppe
 • Kommunisere, som å førebu og presentere i ulike fora
 • Stillinga vil også ta del i andre oppgåver med planlegging og tilrettelegging knytt til prosjektportefølgje, planlegging og utvikling
 • Oppgåvene vil variere og bli endra over tid
 • Reiseaktivitet : Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben
 • Kvalifikasjonar

 • Relevant høgare utdanning og arbeidserfaring
 • Kompetanse innan IKT, digitalisering og organisasjonsutvikling
 • Erfaring frå helsetenesta / spesialisthelsetenesta er ei føremon
 • God kunnskap om prosjektmetodikk, og gjerne forbetrings- / endringsmetodikk
 • Erfaring frå å leie prosjekt / innføringsprosessar
 • Gode formidlingsevner på norsk både skriftleg og munnleg
 • Utdanningsretning

 • Administrasjon / organisasjon / leiing
 • Helse / Sosialfag
 • Samfunnsvitskap
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet, hovudfag / mastergrad eller tilsvarande erfaringsnivå
 • Personlege eigenskapar

 • Sjølvstendig og ansvarleg, prioriterer og driv prosessar strukturert framover til resultat
 • Lydhøyr, skapar gode prosessar og relasjonar og motiverer andre
 • God organisasjons- og rolleforståing
 • Løysingsorientert, fleksibel og serviceinnstilt
 • Evnar både å halde overblikk over heilskapen og setje deg inn i dei ulike emna
 • Engasjert, trivst i eit aktivt og travelt miljø og likar varierte utfordringar
 • Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale
 • God pensjons- og forsikringsordningar
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Høgt fagleg nivå
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Søk på stillingen ved å klikke på Søk på stilling knappen på høyre side.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema