Seksjonsleder - Sikkerhetpsykiatrisk seksjon
UNIVERSITETSSYKEHUSET NORD-NORGE HF TROMSØ - PSYKIATRISK POLIKLINIKK
TROMSØ, NORGE
2 dager siden
source : NAVVIS

Presentasjon av stillingen :

Vi søker en engasjert og strategisk seksjonsleder som skal være med på å videreutvikle Sikkerhetspsykiatrisk seksjon sammen med enhetslederne, avdelingens øvrige ledelse og medarbeidere.

Vi søker psykologspesialist, eventuelt overlege i psykiatri, med funksjon som seksjonsleder. Funksjonstid 4 år.

Seksjonen er inne i en spennende prosess med utvidelse til 3 enheter og etablering av et nytt regionalt nivå innen sikkerhetspsykiatrien.

Seksjonen står foran et arbeid med videreutvikling av seksjonens felles oppgaver og dens funksjoner. Dette krever mange faglige, juridiske og verdimessige vurderinger.

Seksjonen ledes av tverrfaglig lederteam, for tiden bestående av seksjonsleder, enhetsledere, overlege og psykolog.

Psykisk helse- og rusklinikken omfatter UNNs samlede tilbud innenfor psykisk helsevern og rusbehandling for voksne. Klinikken har p.

t. ca. 900 stillinger og et nettobudsjett på 666 mill.kr. Psykiatrisk avdeling er en av fem avdelinger i Psykisk helse- og rusklinikken.

Psykiatrisk avdeling består av 3 seksjoner :

 • Alderpsykiatrisk seksjon
 • Akuttpsykiatrisk seksjon
 • Sikkerhetpsykiatrisk seksjon
 • Sikkerhetspsykiatrisk seksjon består p.t av :

 • Sikkerhetspsykiatri døgnbehandling med 7 døgnplasser
 • Sikkerhetspsykiatri rehabilitering med 7 døgnplasser
 • Målgruppen er pasienter med alvorlige psykiske lidelser kombinert med voldsproblematikk, samt pasienter idømt tvungen psykisk helsevern.

  Gode faglige kunnskaper, evne til struktur og oversikt, samt god økonomiforståelse, vil være viktig for å kunne videreutvikle seksjonen.

  Ledererfaring og høyere utdanning sammen med personlige egenskaper vektlegges ved ansettelse. Noe reisevirksomhet må påregnes.

  Kandidater vurderes fortløpende.

  Arbeidsoppgaver

 • Bidra til klinikkens helhetlige oppdrag gjennom ledelse av egen seksjon med helhetlig ansvar for seksjonens drift og resultater
 • Inngå i avdelingens lederteam og ved behov være stedfortreder for avdelingsleder
 • Sikre god faglig ledelse av seksjonen, slik at seksjonens oppdrag og målsetting innen pasientbehandling, forskning, utdanning av
 • helsepersonell, samt opplæring av pasienter og pårørende oppnås

 • Ivareta god samhandling internt, med primærhelsetjenesten, utdanningsinstitusjonene og andre sykehus i helseregionen
 • Utøve og ivareta arbeidsgiveransvaret ved seksjonen som bl.a. annet omfatter delegert myndighet til tilsetting, samhandling med tillitsvalgte og vernetjenesten
 • Sikre god stabilisering og rekruttering til seksjonen
 • Drive generelt forbedrings- og kvalitetsarbeid
 • Ivareta HMS og bidra til et trygt og godt arbeidsmiljø
 • Stillingen innebærer klinisk arbeid
 • Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som psykologspesialist eller overlege i psykiatri
 • Arbeidserfaring fra fagfeltet
 • Ønskelig med formell lederutdanning og / eller ledererfaring
 • Det vil være en fordel med erfaring fra endringsledelse og utviklingsoppgaver
 • Personlige egenskaper

 • Engasjement og evne til utvikling og omstilling, tar initiativ og viser ansvarlighet
 • Interesse og personlig egnethet for ledelse, har gode samarbeidsevner og er tydelig
 • Ser viktighetene av å gi medarbeidere oppgaver med ansvar og sikrer samhold
 • God arbeidskapasitet
 • Er motivator og pådriver for gjennom medarbeidere å nå seksjonens mål
 • Har et tydelig samfunns- og brukerperspektiv
 • Personlig egnethet vil bli spesielt vektlagt.
 • Vi tilbyr

 • Spennende og utfordrende lederstilling med varierte arbeidsoppgaver
 • Sterke og tverrfaglige miljøer og et høyt faglig nivå
 • Stort utviklingspotensiale
 • BHT (bedriftshelsetjeneste)
 • Fleksitid
 • Lønn etter avtale
 • Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema