Stipendiat i Personorientert helsearbeid innenfor optometri og synsvitenskap
Høgskolen i Telemark
Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn, Norge
44 dager siden

Ved Fakultet for Helse- og sosialvitenskap er det ledig en treårig åremålssstilling som stipendiat innenfor optometri og synsvitenskap og tematikken Refractive error development, in particular studying variation of ocular parameters and its association with in-

vivo retinal ultrastructures .

Stillingen er knyttet til Institutt for optometri, radiografi og lysdesign, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.

t. Kongsberg. Tiltredelse snarest, og etter avtale med instituttleder.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må ha relevant mastergrad innen optometri, synsvitenskap eller et annet relevant fagområde, normalt med en gjennomsnittskarakter B eller bedre.

Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute. Kandidater med mastergrad fra annet relevant fagområde må dokumentere deres interesseområde og tidligere arbeid innen optometri og / eller synsvitenskap.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved høgskolens doktorgradsstudium i Personorientert helsearbeid.

Prosjektbeskrivelsen må ha en tydelig personorientert forankring - jfr. studieplan for ph.d i personorientert helsearbeid (https : / / www.

usn.no / research / postgraduate-studies-phd / our-phd-programmes / person-centred-health-care / ).

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam.

I tillegg til formell kompetanse, vil motivasjonen for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, og vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Stillingen anses som en viktig rekrutteringsstilling til vitenskapelig stilling ved universiteter og høgskoler.

Om stillingen

Det forventes at PhD kandidaten utvikler et prosjekt som faller inn under tematikken Refractive error development, in particular studying variation of ocular parameters and its association with in-

vivo retinal ultrastructures med professor Rigmor C. Baraas som hovedveileder.

Generelle krav til utdanning og kompetanse for stillingene er fastsatt i henhold til : Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat : http : / / lovdata.

no / dokument / SF / forskrift / 2006-01-31-102 .

Tilsetting skjer i en 100% stilling for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen.

Studiet gjennomføres i hovedsak ved Høgskolen i Sørøst-Norge, bortsett fra eventuelt avtalt utenlandsopphold i et anerkjent relevant forskningsmiljø.

For utfyllende opplysninger om stillingen vennligst kontakt professor Rigmor C. Baraas (epost : rigmor.baraas usn.no, tlf : +47 92 83 66 59), eller instituttleder Bente Monica Aakre, bente.m.aakre usn.no

Tel : 31 00 89 36 / 913 58 525 ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap, Institutt for optometri, radiografi og lysdesign.

For opplysninger om ph.d.programmet i Personorientert helsearbeid vennligst kontakt professor Kirsti Skovdahl (epost : kirsti.

skovdahl usn.no , tlf : 31 00 87 54 / 983 06 108) ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap.

Vi tilbyr

 • Aktivt og internasjonalt anerkjent forskningsmiljø
 • Gode muligheter for videre kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn

  Stipendiat (stillingskode 1017) : NOK 436 900 pr. år. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Andre opplysninger

  Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Høgskolen i Sørøst-Norge. Det kan bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

  Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

  I henhold til offentlighetslovens 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Slik søker du

  Høgskolen i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Søk stillingen .

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

  1. Attesterte vitnemål fra høgskole / universitet og attester

  2. Hovedfags- / masteroppgaven

  3. Maksimum 3 siders prosjektbeskrivelse på engelsk som beskriver hvordan prosjektet ditt vil gi ny og relevant kunnskap innen det oppgitte forskningsfeltet, mål, forskningsspørsmål og metodikk, samt hvordan prosjektet ditt vil passe inn i en personorientert profil.

  4. Kandidater med mastergrad fra annet relevant fagområde må dokumentere deres interesse og tidligere arbeid innen optometrisk og synsvitenskapelig forskning.

  Dette kan være publikasjoner eller annet vitenskapleig arbeid.

  5. Eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

  6. Kontaktinformasjon til tre referanser

  Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform