Post Doc | EE Settlement - Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns
Sintef
Oslo
15 dager siden

OsloMet - storbyuniversitetet og SINTEF Byggforsk søker

Post Doc - EE Settlement

 • Embodied Energy, Costs and Traffic in Different Settlement Patterns
 • Forskningsprosjektet EE Settlement skal gi svar på hvordan man kan beregne og ta hensyn til energiforbruk i et livsløpsperspektiv i bygg og omkringliggende infrastruktur, og hvordan energibruken og klimagassutslipp endrer seg med ulikt bosettingsmønster i norske kommuner.

  Prosjektet skal utvikle et nettbasert verktøy som viser beregnet energibehov, klimagassutslipp, kostnader og trafikk for typiske bygninger og bosettingsstrukturer.

  I tillegg vil prosjektet analysere rammebetingelsene som påvirker folks boligpreferanser og kommunale beslutninger om boligutvikling.

  Verktøyet og anbefalinger skal hjelpe myndigheter og fagfolk i arbeidet for mer bærekraftig by- og regionutvikling. Les mer om prosjektet i Forskningsrådets prosjektbank, https : / / www.

  forskningsradet.no / prosjektbanken / # / project / NFR / 270842

  Postdoktorstillingen er først og fremst rettet mot analyse av bundet energi og klimagassutslipp, men også driftsenergi, drifts-

  og investeringskostnader samt konsekvenser for kommunale tjenester er relevant. Arbeidet skal bidra til å legge grunnlag for veiledning og verktøy som skal utvikles i prosjektet, i samarbeid med partnere i Norge og Østerrike.

  Stillingen er en åremålsstilling på full tid over to år med OsloMet som arbeidsgiver, men kontorsted hos SINTEF Byggforsk i Oslo.

  Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • Miljømessige og økonomiske analyser og beregninger relatert til ulike bygningstyper og bosettingsstrukturer i et livsløpsperspektiv, inkludert tilhørende infrastruktur.
 • Bidrag til tilknyttede case-studier i noen norske byer og formidling av prosjektets resultater.
 • Skrive og publisere artikler i internasjonale tidsskrifter samt aktiv formidle resultater av prosjektet.
 • Vi søker deg som har følgende kvalifikasjoner

 • Godkjent PhD innenfor relevant fag, helst innen ingeniørfag, samferdsel, byutvikling
 • Erfaring med dataanalyser og tolkning av resultater
 • God erfaring med livsløpsanalyser og energiberegninger relatert til bygninger og / eller andre byggverk, infrastruktur
 • Erfaring med vitenskapelige publikasjoner (konferanser, internasjonale tidsskrifter)
 • Gode norskkunnskaper er en forutsetning for ansettelse
 • Gode engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
 • Grunnleggende tyskkunnskap er en fordel
 • Ønskede egenskaper

 • Interesse i og evne til bredt tverrfaglig samarbeid, spesielt med hensyn til bærekraftig by- og regionutvikling i et helhetlig perspektiv, der boligutvikling, transport, drifts-
 • og investeringskostnader for infrastruktur og kommunale tjenester samt klimagassutslipp inngår

 • Evne til formidling på workshops, konferanser og i tidsskrifter på norsk og engelsk
 • I denne jobben skal du samarbeide med andre, og det er viktig at du har evne til å lytte og søke gode løsninger. Du må også kunne kommunisere godt skriftlig og muntlig.

  Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Sakkyndig vurdering

  Som søker vil du bli vurdert av et sakkyndig utvalg. Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter :

 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • liste over vitenskapelig arbeider
 • inntil 10 vitenskapelige arbeider, inklusive ph.d.-avhandlingen din
 • Du må laste opp alle disse dokumentene. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert.

  Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

  Andre opplysninger

 • Faglige spørsmål : Prosjektleder Michael Klinski, michael.klinski sintef.no, tlf : +47 40 49 12 08
 • Arbeidspakkeleder : Selamawit Mamo Fufa, selamawit.fufa sintef.no, tlf : +47 46 63 47 80
 • Administrative spørsmål : Instituttleder Vitalis Pavlovas, vitali oslomet.no, tlf : +47 46 84 09 38
 • Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, stillingskode 1352 post doktor. Lønn kroner 524.200 - 555.100 pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Søknadsfrist er 15 august 2018, og du søker via OsloMets jobbportal.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform