80% vikariat spesialergoterapeut / ergoterapeut
Sykehuset Innlandet HF
Ottestad
6 dager siden

80% vikariat spesialergoterapeut / ergoterapeut

SEKSJON BEVEGELSE Ottestad, Sykehuset Innlandet HF

Vi har ledig 80% vikariat for ergoterapeut omgående, med mulighet for utvidelse av vikariatet både i stillingsstørrelse og varighet.

Stillingen tilhører Sykehuset Innlandet HF, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Seksjon rehabilitering Ottestad, som gir tverrfaglig rehabiliteringstilbud til pasienter med ervervet hjerneskade, multitraume, amputasjoner, dysmeli og ulike nevrologiske lidelser.

Seksjonen har 15 døgnplasser, rehabiliterings- og spastisitetspoliklinikk samt ambulant virksomhet. Det tverrfaglige teamet består av ergoterapeut, lege, fysioterapeut, psykolog, sykepleier, hjelpepleier, sosionom, logoped og synspedagog.

Arbeidsoppgaver

Funksjonsvurderinger fysisk og kognitivt, trening i daglige gjøremål, spesifikk funksjonstrening, trening i kompenserende teknikker, vurdering av hjelpemiddelbehov og samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Ergoterapeut med kompetanse og erfaring innen rehabilitering vil bli foretrukket.
 • Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Interesse for pasientgruppene og evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasienter og pårørende.
 • Gode samarbeidsevner, selvstendighet og ønske om å jobbe i tverrfaglige team.
 • Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høy faglig kompetanse, engasjerte medarbeidere og godt arbeidsmiljø.
 • Utfordrende og variert arbeid.
 • Lønn etter overenskomst for gjeldende yrkesgruppe.
 • Meget gode pensjonsordninger i Kommunal Landspensjonskasse (KLP).
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd.

  Helseforetaket vil gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at en søknad kan bli gjort offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista.

  Søkeren vil i tilfelle bli varslet om dette.

  Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

  Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

  Divisjon H abilitering og rehabilitering består av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Avdeling for Habilitering.

  Tjenesten er preget av tverrfaglighet og brukermedvirkning, med fokus på mestring og livskvalitet. Divisjonen har også ansvar for Koordinerende enhet.

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema