Barne- og likestillingsdepartementet Ønsker du å jobbe med likestillingsutfordringer for barn og unge? Oslo22.05.2018Engasjement
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Oslo
18 dager siden

Vi søker en leder og to til tre medarbeidere til sekretariat for offentlig utvalg.

Utvalget skal levere sin utredning i form av en norsk offentlig utredning høsten 2019. Utvalget ble nedsatt i statsråd 4.

mai og på regjeringen.no kan du lese mer om utvalgets mandat og sammensetning.

Formålet med utvalgets arbeid er å utrede likestillingsutfordringer barn og unge møter gjennom deltakelse på viktige arenaer.

Disse arenaene er familien, barnehage, skole og skolefritidsordning, forbrukerområdet, tradisjonelle og sosiale medier og fritid.

Fritidsarenaen omfatter både egenorganiserte og organiserte aktiviteter, blant annet innenfor idrett og kultur. Utvalget skal gi en tilstandsvurdering av likestilling mellom gutter og jenter innenfor de definerte arenaene.

På bakgrunn av kunnskapsgrunnlaget og utfordringene utvalget definerer, skal utvalget foreslå tiltak som vil bidra til økt likestilling for den enkelte og i samfunnet.

Utvalget skal ha et sekretariatet som skal ledes av en sekretariatsleder. Det vil i tillegg tilsettes to til tre prosjektmedarbeidere i sekretariatet.

Både sekretariatsleder og prosjektmedarbeidere omfattes av denne utlysningen.

Arbeidsoppgaver / ansvarsområder

Sekretariatsleder har ansvaret for driften av sekretariatet, og har sammen med utvalgsleder hovedansvaret for fremdrift i arbeidet.

Øvrige medlemmer av sekretariatet bistår utvalget med utredning, analyse og faglig tilrettelegging av utvalgsmøtene. En sentral del av sekretariatets faglige arbeid vil være å utarbeide diskusjonsgrunnlag og utrede og fremskaffe annet materiale som legges fram på utvalgsmøtene.

Sekretariatet skal bidra med skriving av utvalgsrapporten i tråd med utvalgets ønsker. I tillegg må de som ansettes påregne forskjellige administrative oppgaver som organisering av møter og reiser, skriving av møtereferater, arkivhold, føre regnskap for utvalget med mer.

Vi krever at du har :

Relevant utdanning på masternivå, helst innen samfunnsvitenskapelige fag.

Meget god skriftlig og muntlig framstillingsevne.

Gode analytiske evner, herunder evne til å arbeide systematisk samt finne frem og forstå forskning.

Gode samarbeidsevner, evne til å arbeide strukturert og kunne planlegge arbeidsprosesser.

Det er en fordel om du har :

kjennskap til forvaltning og departementene

kjennskap til utvalgets saksfelt.

For stillingen som sekretariatsleder kreves det gode koordinerings- og lederegenskaper, samt dokumentert gjennomføringsevne.

Erfaring fra lignende prosesser er ønskelig.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

Utfordrende utrednings- og skrivearbeid på et område av stor samfunnsmessig betydning.

Fleksibel arbeidstidsordning.

Lønn kr 460 000 720 000 (rådgiver / seniorrådgiver). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønnsinnplassering vurderes.

For å vurderes som rådgiver krever vi minimum to års relevant erfaring, og for seniorrådgiver fire års relevant erfaring.

Leder for sekretariatet er innplassert som seniorrådgiver.

Generelle opplysninger

BLD som arbeidsgiver ønsker å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Derfor oppfordres alle kvalifiserte kandidater uavhengig av bakgrunn og tilhørighet til å søke jobb i BLD.

Vi er IA-virksomhet, og i dette ligger det bl.a. at vi vil sørge for tilrettelegging på arbeidsplassen dersom det er behov for det.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten.

Søkere vil i tilfelle bli informert før offentliggjøring.

Stillingene er midlertidige stillinger med tiltredelse så snart som mulig. Søkere bes opplyse hvilke av stillingene de søker, eventuelt både som sekretariatsleder og utvalgssekretær.

Kontaktpersoner for stillingene

Har du spørsmål til stillingen, ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Siw Ellefsen, telefon 22 24 26 28, eller seniorrådgiver Marte Røst Veflingstad, telefon 22 24 24 27.

Søknadsfrist : 22. mai 2018. Utlysningskode FRL 03-18

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
Fortsette
Applikasjonsform