Overlege
Helse Møre og Romsdal HF
Austbøvegen 16, 4340 Bryne, Norge
16 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Utgreiing / diagnostisering og behandling i tverrfaglege team. I nær samhandling med kommunehelsetenesta.
 • Undervisning og rettleiing til pasient, pårørande og primærhelsetenesta.
 • Internundervisning og kvalitetsarbeid.
 • Rettleiing til legar i spesialisering.
 • Deltaking i seksjonsutvikling, i det å utvikle ein framtidsretta alderspsykiatri på Sunnmøre
 • 15-delt vaktordning.
 • Både ambulant poliklinisk -og stasjonært arbeid.
 • Kvalifikasjonar

 • Offentleg godkjend lege med spesialisering i psykiatri / alderspsykiatri.
 • Stllinga kan og søkast av lege som snart er ferdig spesialist.
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet
 • Personlege eigenskapar

 • Ein må meistre norsk språk for skriftleg og munnleg kommunikasjon.
 • Erfaring frå alderspsykiatri er ein fordel, men ikkje eit krav.
 • Det blir lagt vekt på personlege eigenskapar, evne til teamsamarbeid, holdning og vilje til å bidra til å auke eigen og andre sin kompetanse.
 • Interesse for å ta i bruk nye medium, eller arbeidsmetodar for samhandling
 • Vi tilbyr

 • Arbeid i eit fagområde som er i ei spennande utvikling.
 • Dyktige medarbeidarar med lang erfaring innan psykiatri, geriatri, og alderspsykiatri.
 • Moglegheit for kortare vikariat.
 • Moglegheit for redusert stilling( 75-100 %)
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform