Kommunikasjonsrådgjevar
Helse Førde HF
Førde
24 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Helsevesenet er inne i ei tid med store og spennande omstillingar der det mellom anna blir arbeidd med å utvikle tenestene for framtida og gjere spesialisthelsetenesta meir digital.
 • Den som blir tilsett vil få fleksible oppgåver knytt til kommunikasjon om utviklingsarbeidet

 • Du blir vår webredaktør med ansvar for innhald, utvikling og opplæring i intra- og internettsidene
 • Du må produsere og publisere tekst, bilde og video på eigne nettsider og i sosiale media.
 • Du må vere ein aktiv deltakar i prosjekt- og arbeidsgrupper, og evne å gje gode råd til leiarar og medlemer i desse gruppene.
 • Kvalifikasjonar

 • Vi søkjer ein person med relevant utdanning og erfaring frå formidling / kommunikasjonsarbeid og / eller media.
 • Du bør ha gode kunnskapar om IKT-verktøy og digitale formidlingsmåtar.
 • Det vert stilt krav om solide nynorskkunnskapar, og du må kunne fotografere
 • Søkjar må ha førarkort klasse B
 • Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein open og omgjengeleg person som har lett for å komme i kontakt med folk.
 • Du må vere flink til å arbeide strukturert, ta sjølvstendige initiativ og ha gode evner til å kommunisere, samarbeide og tenkje heilskap.
 • Vi tilbyr

 • Løn etter avtale
 • Spennande oppgåver med utvikling og endring
 • Triveleg arbeidsmiljø
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidslivsbedrift (IA-bedrift)
 • Fagleg og personleg utvikling
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Andre opplysningar

 • Reiseaktivitet : Du må rekne med å måtte reise noko i samband med jobben
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform