Ambulansekoordinator
Helse Stavanger HF
Stavanger
9 dager siden

Arbeidsoppgaver

 • Mottar Medisinsk nødtelefon 113 og ambulanse- og luftambulansebestillinger for Sør-Rogaland.
 • Rød LV-telefoner fra legevaktsentralene i distriktet.
 • Legevakttelefoner fra enkelte kommuner i deler av døgnet.
 • Hjertestans (og andre nødmeldinger) internt på SUS.
 • AMK Stavanger er Regional AMK for Helse Vest, og bistår de andre AMK sentralene ved større ulykker / katastrofer.
 • Mottak og registrering av ambulansebestillinger og nødmeldinger.
 • Koordinere ambulanseressursene og luftambulansen i Stavanger, samt sikre ambulanseberedskapen i henhold til prosedyrer og retningslinjer.
 • Medvirke til at utrykkningspersonalets sikkerhet blir ivaretatt under oppdrag.
 • Samarbeide / samvirke med andre AMK, nødetater, HRS, LV og andre samarbeidspartnere og øvrig AMK - personell samt utrykkningspersonellet og deres ledelse, under utførelsen av AMK s oppgaver.
 • Kvalifikasjoner

 • AMK kurs er ønskelig og vil bli prioritert
 • Autorisert ambulansemedarbeider
 • Minimum 5 års praksis innen ambulansetjeneste er ønskelig
 • I tillegg er det ønskelig med god geografisk kjennskap til ambulansedistriktet og lokal luftambulanse sitt primære dekningsområde
 • Gode IT kunnskaper
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå.
 • Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå

  Utdanningsretning

 • Utdanningstittel : Ambulansearbeider
 • Utdanningsnivå

 • Videregående skole
 • Personlige egenskaper

 • Gode samarbeideevner
 • Evne til å takle / mestre stress
 • Evne til fleksibilitet og oversikt
 • Motivert til faglig utvikling
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Vi tilbyr

 • Godt faglig miljø
 • Muligheter for etterutdanning, kurs og seminar
 • Kompetanseutvikling i form av fagstige
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst i tillegg kr. 15.000 pr. år for delegeringer
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Gode velferdsordninger som blant annet turgruppe og bedriftsidrettslag
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform