QA ressurs O 18049
Techconsult AS
Porsgrunn
12 dager siden

Techconsult AS is a Norwegian company providing consulting and recruiting services within engineering and project management and control.

The company has offices located in Bergen, Oslo, Stavanger, Tønsberg, Aukra, Kristiansund og Molde in Norway and in Teesside, UK.

Techconsult AS operates nationally and internationally in markets within Oil&Gas, Civil, Energy, Shipbuilding and land-based industry. www.techconsult.no

Techconsult er bindeleddet mellom dyktige mennesker og krevende jobber. For en av våre kunder søker vi nå etter en QA ressurs.

Stillingens arbeidsoppgaver :

 • Verifisere at eksterne prosjekt-aktører har gode og innarbeidede rutiner / prosedyrer for eget arbeid, så vel som rutiner for oppfølging av sine entreprenørers og leverandørers arbeid og at avtaler, kontrakter og prosedyrer blir etterlevd.
 • Sørge for at kundens prosjektgruppe har gode og innarbeidede rutiner / prosedyrer for eget arbeid, så vel som rutiner for oppfølging av prosjekt-
 • aktørenes arbeid og at avtaler, kontrakter, prosedyrer, og fullmakter er effektive og blir etterlevd.

 • Etablere revisjons- og verifikasjons-planer for oppfølging av prosjekt-aktørene så vel som kundens egen prosjektgruppe.
 • Arrangere og gjennomføre planlagte / annonserte så vel som ikke-annonserte revisjoner av prosjekt-aktørene så vel som kundens egen prosjektgruppe, og avgi formelle rapporter fra slike revisjoner.
 • Følge opp og rapportere status på QA / QC-arbeid, inkludert status på aksjoner fra revisjoner med jevne mellomrom.
 • Bidra til og påse at kundens dokument-kontroll funksjon er oppdatert og velfungerende, og at viktige beslutninger er signert, loggført og arkivert.
 • Påse at kundens og prosjektaktørene overholder avtalte kommunikasjons-rutiner og tidsfrister.
 • Forankre og formidle planer og rapportere status, analyser og trender til kundens prosjektgruppe.
 • Bistå i å samordne studieresultater mtp tid, kostnad risiko og kvalitet (for planlegging, investering og drift)
 • Vedlikeholde rutiner for prinsipielle beslutninger og endringer
 • Vedlikeholde Project Manual / Quality Plan
 • Bidra til at prosjektet realiseres ihht arbeidsomfang, budsjett og planer
 • Bidra til å identifisere og håndtere risiko og muligheter knyttet til HMS, kvalitet, kostnader og gjennomføringstid.
 • Bidra i utvikling og standardisering av fagområdet på tvers av prosjektporteføljen.
 • Dine kvalifikasjoner :

 • Ønsket person bør ha minimum 10 års erfaring med
 • o Ledelse / oppfølging av store utbyggings- eller vedlikeholdsprosjekter i bygg og anlegg innenfor olje og gass- eller petrokjemibransjen,

  fortrinnsvis fra kunde / oppfølgings-siden (påse-ansvar), samt

  solid kjennskap til relevante standarder og myndighetskrav.

  Personlige egenskaper :

 • Selvstendig (proaktiv, uten behov for detaljstyring fra prosjektleder),
 • Tar naturlig ansvar og er en pådriver for videreutvikling av prosjektet,
 • Løsningsorientert, med en strukturert, systematisk og analytisk arbeidsform,
 • Evner å håndtere mange parallelle oppgaver, og å omforme komplekse problemstillinger til tydelige gjennomførbare oppgaver,
 • Omgjengelig personlighet med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner (norsk og engelsk).
 • Stillingens spesifikasjoner :

  Arbeidssted vil være Gassnovas kontorer i Porsgrunn (i gjennomsnitt minst 3 - 4 dager i uken).

  Omfanget vil være 60- 100 %, og kan variere noe underveis.

  Noe reisevirksomhet (primært Østlandet og Vestlandet) må påregnes. Oppstart snarest mulig.

  Varighet på oppdraget vil være til Q3 2020, med opsjon på byggefasen (ca. 2 år).

  Techconsult tilbyr deg som ansatt :

 • Markedsmessige betingelser
 • Faglig utvikling og fleksibilitet gjennom å jobbe i prosjekter hos de største aktørene inne olje-, gass- og landbasert industri
 • God oppfølging av den enkelte medarbeider
 • Forsikringsordninger
 • Sosiale aktiviteter for de ansatte
 • Støtte til fysisk utvikling og trening
 • Techconsult legger stor vekt på å være nær sine ansatte, og være en profesjonell, trygg og hyggelig arbeidsgiver der du tydelig skal merke at du er i fokus.

  Har du spørsmål rundt stillingen er det bare å kontakte meg, Marianne Koppang, på e-post : marianne.koppang techconsult.no

  Tiltredelse n / a

  Søknadsskjema http : / / techconsult.no / stillinger / sok-pa-stillinger?jobcode 18049

  Navn Marianne Koppang

  Epost marianne.koppang techconsult.no

  Telefon +47 900 92 601

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform