Psykiatrisk sykepleier 100 % vikariat
Sykehuset Innlandet HF
Ottestad
6 dager siden

Psykiatrisk sykepleier 100 % vikariat

SEKSJON MUSKEL OG SKJELETTSMERTER, Ottestad Sykehuset Innlandet HF

Det er ledig 100 % vikariat for psykiatrisk sykepleier fra 01.12.19 til og med 30.06.20.

Poliklinikk for smerter og sammensatte lidelser har fagkompetanse innen smerter- og utmattelsestilstander. Vi tilbyr tverrfaglig utredning og behandling av langvarige smertetilstander og CFS / ME, poliklinisk rehabilitering i gruppe for personer med CFS / ME, og behandlingstilbud i gruppe for personer med langvarige smertetilstander.

Ikke medikamentelle tiltak og fokus på mestring er en viktig del av vårt tilbud.

Poliklinikken består av 3 overleger, 1 psykologspesialist, 2 spesialfysioterapeuter, 2 spesialsykepleiere, 1 sosionom, 2 sekretærer og 1 seksjonsleder.

Arbeidsoppgaver

Vi søker etter en psykiatrisk sykepleier som er interessert i å jobbe med mestring av langvarige smerter og CFS / ME. Du vil være en del av et team som driver et gruppebehandlingstilbud for personer med langvarig utmattelse.

Din rolle vil være en prosessveileder, ha undervisning på enkelte temaer, lede dialog og refleksjonsprosesser, ha individuelle samtaler og delta på tverrfaglige møter i team.

I tillegg vil du kunne ha støttesamtaler for pasienter med smerte- og utmattelsestilstander, samt være en person som koordinerer videre oppfølging i kommunehelsetjenesten.

Kvalifikasjoner

 • Psykiatrisk sykepleier
 • Spesialsykepleier med relevant kompetanse og erfaring innen smerte- og utmattelsestilstander oppfordres også til å søke
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Personlige egenskaper

 • Interesse og engasjement for vår pasientgruppe
 • God samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kunne jobbe selvstendig og i tverrfaglig team
 • Evne til å skape trygghet og tillit i møte med pasientene
 • Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med høy faglig kompetanse
 • Engasjerte medarbeidere
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Tjenestepensjonsordning i KLP.
 • Etter søknadsfristens utløp vil offentlig søkerliste bli utarbeidet. Hvis søker har krysset av for ønske om

  ikke å fremkomme på offentlig søkerliste, vises det til offentleglova 25, annet ledd. Helseforetaket vil

  gjøre en vurdering av om kriteriene for å bli unntatt fra søkerlista er oppfylt. Det gjøres oppmerksom på at

  en søknad kan bli offentlig selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlista. Søkeren vil i

  tilfelle bli varslet om dette.

  Sykehuset Innlandets oppgaver er pasientbehandling, utdanning, forskning og opplæring av pasienter og pårørende. Vi har virksomhet på mer enn 40 steder i Hedmark og Oppland innenfor somatikk, psykisk helsevern, rusomsorg og prehospitale tjenester.

  Som ett av landets største helseforetak med 9 000 ansatte og et stort antall faggrupper, er vi Innlandets største kompetansemiljø.

  Divisjon H abilitering og rehabilitering består av Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering og Avdeling for Habilitering.

  Tjenesten er preget av tverrfaglighet og brukermedvirkning, med fokus på mestring og livskvalitet. Divisjonen har også ansvar for Koordinerende enhet.

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema