Studieleder for fagområdet paramedisin
Høgskolen i Oslo og Akershus
Oslo, Norge
3 timer siden

Ansvarsområde

Som studieleder (50 % av stillingen) har du faglig og administrativt ansvar for fagområdet. Dette innebærer resultatansvar for forskning, utdanning og formidling samt ansvar for HMS, personal - og økonomistyring.

Studieleder vil samarbeide med studieledere for de øvrige fag- og studieområdene med hensyn til disponering av personalressurser.

Studieleder skal videre sørge for et godt og mangfoldig arbeidsmiljø.

Studieleder er del av instituttets ledergruppe som ledes av instituttleder.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver for studieleder er nærmere beskrevet i stillingsbeskrivelsen.

Den resterende delen av stillingen vil benyttes til undervisning, veiledning og / eller FoU-arbeid etter avtale med instituttleder.

Vi søker deg som møter følgende krav

 • relevant høyere utdanning på førstestillingsnivå, gjerne professorkompetanse
 • kompetanse fra- og god forståelse av helsetjenesten og særlig prehospitale tjenester
 • ledererfaring, fortrinnsvis fra undervisnings- og forskningsvirksomhet med dokumenterbare resultater
 • erfaring med- og god forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • pedagogisk kompetanse
 • gode muntlige og skriftlige ferdigheter i et skandinavisk språk samt engelsk
 • Dersom det ikke melder seg kvalifiserte søkere som førsteamanuensis eller professor, kan det vurderes å ansette på førstelektor / universitetslektornivå.

  Vi ønsker at du har

 • vilje og evne til å bidra til helhetlig strategisk ledelse for eget fagområde og som del av instituttets ledergruppe
 • relevant forskningserfaring
 • relevant erfaring fra klinisk arbeid (ambulansetjeneste, AMK, akuttmottak, legevakt etc.)
 • formell lederkompetanse
 • interesse for utvikling av digitale læringsressurser
 • erfaring med internasjonalt samarbeid
 • interesse for og erfaring med å utvikle et mangfoldig arbeidsmiljø
 • Vi vektlegger at du

 • er innovativ med evne til å håndtere flere parallelle arbeidsprosesser
 • har evne til å bygge gode relasjoner, motivere og inspirere
 • har tydelig lederstil med god gjennomføringsevne og evne til å ta beslutninger
 • har evne til å samarbeide og bygge nettverk internt, nasjonalt og internasjonalt
 • Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

  Vi kan tilby deg

 • interessante og utfordrende lederoppgaver i et aktivt, dynamisk og mangfoldig fagmiljø
 • lederutviklingsprogram med mentorordning
 • gode pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • gode velferdsordninger og et rikt tilbud av aktiviteter innen sport og kultur
 • fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes iht. Hovedtariffavtalen i staten og OsloMets lønnspolitikk, stillingskode 1473, som studieleder, kr. 679 000 765 100 per år (ltr.

  73-78). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

  Søknadsprosess

  Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk ved å benytte knappen nederst i utlysningen logg inn og søk stillingen .

  Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter :

 • søknadsbrev
 • CV, attester og alle sider av vitnemål
 • fullstendig publikasjonsliste
 • gjerne to referanser med kontaktinformasjon
 • Vi behandler kun søknader sendt via vårt elektroniske rekrutteringssystem og alle dokumenter må lastes opp for at din søknad skal behandles.

  Dokumentene må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Oversettelser må være autorisert og du må påregne å fremvise originaler ved et eventuelt intervju.

  OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

  Ufullstendige søknader vil ikke bli tatt til vurdering.

  Andre opplysninger

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema