Professor i analyse av biologiske “omics” data
Høgskolen i Oslo og Akershus
Pilestredet, Norge
4 dager siden

Institutt for maskin, elektronikk og kjemi har en ledig stilling som Professor i analyse av biologiske omics data . Vi leter etter en kandidat med talent og interesse for undervisning, forskning og innovasjon.

Det forventes at kandidaten har utført omfattende forskning innen analyse av biologiske omics data, og dette bør gjenspeiles i en omfattende publikasjonsliste i anerkjente tidsskrifter.

Kandidaten forventes å bidra til å styrke og forme det faglige miljøet ved instituttet, og universitetet generelt, inkludert tverrfaglig arbeid på tvers av avdelinger ved Fakultet for teknologi, kunst og design og i samarbeid med Fakultet for helsevitenskap.

Etablert samarbeid med sterke forskningsgrupper ved Oslo universitetssykehus kan være gunstig.

Kandidaten forventes å initiere og sikre ekstern finansiering av nye forskningsaktiviteter innenfor rammen for analyse av biologiske omics data.

Omfattende erfaring med innhenting av ekstern finansiering, f.eks. Norges forskningsråd og EU, er et krav for denne stillingen, i tillegg til faglig dyktighet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

 • Lede større forskningsprosjekter som inkluderer analyse av biologiske omics data eller liknende
 • Planlegge, utvikle og gjennomføre undervisning av emner på PhD, master og bachelor-nivå, inkludert veiledning og vurdering.
 • Søke om ekstern finansiering til forskningsprosjekter som omhandler analyse av biologisk omics data eller liknende og rekruttere PhD-
 • kandidater til miljøet.

 • Initiere og utvikle forskningssamarbeid med nasjonale og internasjonale partnere.
 • Aktivt medvirke og utvikle av utdanning av høy kvalitet innen analyse av biologiske omics data.
 • Aktivt bidra til utviklingen av instituttet og OsloMet som helhet.
 • Kommunisere og formidle forskningsresultater til både akademia og et bredere publikum.
 • Utføre administrative oppgaver knyttet til utdannings-, forsknings- og innovasjonsaktiviteter.
 • Kvalifikasjonskrav :

  De nødvendige kvalifikasjonene for stillingen er som følger :

 • Professorkompetanse innen analyse av biologiske omics data
 • PhD i bioinformatikk, biostatistikk, bioteknologi, molekylærbiologi, biovitenskap eller et beslektet fagområde.
 • Bakgrunn i molekylærbiologi, bioteknologi, kjemi eller et beslektet fagområde.
 • Dokumentert forskningsarbeid og publikasjoner innen biologisk big data -analyse i helsevitenskap som analyse av en eller flere omics -
 • data (dvs. genomikk, transkriptomikk, proteomikk, metabolomikk, lipidomikk osv.), systembiologi, forskning i grensesnittet mellom biologi og datavitenskap og / eller beslektet fagområde.

 • Erfaring med å initiere og lede forskningsprosjekter og utstrakt erfaring med innhenting av eksternfinansiering til forskning
 • Erfaring med akademisk ledelse.
 • Flytende engelsk . Søkere som ikke har tilstrekkelige ferdigheter innen et skandinavisk språk, må tilegne seg norskferdigheter tilsvarende nivå B2 innen tre år etter oppstart.
 • Grunnleggende kompetanse innen undervisning og veiledning på universitets- og høyskolenivå, samt dokumentert :
 • o kvalitetsutvikling i egen undervisning og veiledning over tid

  o bred erfaring med veiledning fortrinnsvis på master / PhD- nivå

  o deltakelse i utvikling av utdanningskvalitet i fagfellesskap

  Søkere som har forskningsaktiviteter og -interesser i tråd med pågående forskning ved Institutt for maskin, elektronikk og kjemi og Fakultet for helsevitenskap, vil bli foretrukket.

  Generelle kriterier for ansettelse i undervisnings- og forskerstilling fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

  Søkeren må dokumentere relevant praktisk-pedagogisk kompetanse. Søkere som ved ansettelse ikke kan dokumentere pedagogisk basiskompetanse, må skaffe seg denne kompetansen i løpet av en toårsperiode.

  OsloMet tilbyr et emne i universitetspedagogikk (UHPED) som dekker dette kravet

  Kandidatens pedagogiske kvalifikasjoner vil bli testet i forbindelse med intervju.

  Vi vil legge vekt på :

  Vi leter etter en dynamisk, samarbeidsvillig og kreativ person som kan ansettes hos oss og som kan gi oss viktig innsikt i medisinske / medisinsk-

  tekniske problemstillinger fra store biologiske / biomedisinske datasett.

  Følgende ferdigheter, kompetanse og erfaring er en fordel :

 • Evnen til å motivere og inspirere studenter og kolleger.
 • Utmerkede samarbeids- og kommunikasjonsevner.
 • Nysgjerrighet og lyst til å utvikle seg som akademisk leder.
 • Fleksibilitet og evne til å tilpasse undervisning og forskning til behovene ved OsloMet og instituttet, inkludert tverrfaglig samarbeid.
 • Pedagogisk utdanning, motivasjon for å utvikle seg både faglig og pedagogisk, og en interesse for digitale og innovative pedagogiske teknikker og praksis.
 • Evnen til å bygge nettverk, forskningsprosjekter og å være nytenkende og innovativ.
 • Erfaring med, og interesse for, teknologioverføring, innovasjon og patenter.
 • Flink til å snakke offentlig og erfaring med å kommunisere også med ikke-akademiske målgrupper
 • Internasjonal publisering på høyt faglig nivå; vitenskapelig produksjon fra de siste seks årene (lovbestemte permisjoner ikke medregnet) vil bli tillagt særlig vekt
 • Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det.

  Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

  Søk
  Legg til i favoritter
  Fjern fra favoritter
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema