Personvernombud
Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund
19 dager siden

Arbeidsoppgåver

Oppgradering av retningslinjer og rutiner for personvern i henhold til nye lovreglar og krav

Utøving av personvernombudets oppgåver, herunder :

Vurdering av personvern i prosjekt som omhandlar personopplysningar som er

melde- eller konsesjonspliktige

Rettleiing av sjukehustilsette og forskarar i spørsmål om personvern

Internkontroll og avvikshandsaming innanfor forsking og kvalitetsarbeid

Minimum høgskuleutdanning

Det er ønskjeleg med juridisk kompetanse på universitetsnivå / mastergradnivå

Det er ønskjeleg med forskarkompetanse

Relevant erfaring / sertifiseringar kan kompensere for det formelle kravet til utdanning

Kunnskap om teknologiutvikling og teknologiske løysingar for ivaretaking av personvern Forskingskompetanse eller erfaring med forsking

Personlege eigenskapar

Innhaldet i stillinga forutsett eit nært samarbeid med fleire aktørar på ulike nivå og på tvers av føretak, samt god forståing for praktisering av personvernlovgivinga innanfor spesialisthelsetenesta.

Det vil være ein fordel om du har erfaring frå tidlegare arbeid på området, men personlege eigenskaper samt haldningar og interesse for fagområdet vil vektleggast - den vi søker er :

Sjølvgåande og ein god prosessdrivar

Har gode analytiske og strategiske evner

God til å kommunisere med andre, både skriftleg og munnleg

Samarbeidsorientert og relasjonsbyggande

Systematisk, nytenkande og løysingsorientert

Vi vil legge stor vekt på personleg egnaheit

Vi tilbyr

Lønn i henhold til gjeldende overenskomst

Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring.

Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift

Utfordrande og spennande arbeidsoppgåver

Engasjerte kollegaer

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Applikasjonsform