Intern utlysning: Forvalter med fagbrev, Evenes
Blindeforbund
Sporveisgata 10, 0354 Oslo, Norge
5 dager siden

Norges Blindeforbund er en landsomfattende service- og interesseorganisasjon av blinde og svaksynte. Forbundet har ca 300 ansatte.

Vi har hovedkontor i Oslo, 19 lokalkontorer, tre syn- og mestringssentra, førerhundskole og et bo- og mestringssenter. Norges Blindeforbund driver omfattende rehabiliteringsarbeid og tilbyr blant annet kurs der svaksynte og blinde får hjelp til å mestre dagliglivet på nytt.

Til Evenes syn og mestringssenter søker vi etter :

 • Forvalter er ansvarlig for forsvarlig vedlikehold og lagring av alt utstyr og verktøy som eies og brukes av senteret, inkludert biler, traktorer, båter, snørydningsutstyr, gressklippere og lignende.
 • Forvalter skal sammen med daglig leder ha ansvar for tilbringertjenester og transport ved senteret. Forvalter skal ved behov foreta nødvendig kjøring av kursdeltakere og gjester ved senteret og henting / levering av utstyr og forbruksvarer ved senteret.
 • Forvalter er oppnevnt som brannvernleder med tilliggende oppgaver innen HMS og internkontroll
 • Forvalter skal føre tilsyn med brannslokningsapparater, vannledninger, kloakkanlegg, kjøleanlegg, elektriske anlegg og lignende.
 • Forvalter skal utarbeide vedlikeholdsplaner og innhente priser og anbud for oppgaver i planen i samarbeid med daglig leder.
 • Forvalter skal holde en økonomisk kontroll på oppgaver og framdrift i vedlikeholdsplanen, samt service avtaler og andre budsjetterte driftsoppgaver.

 • Forvalter skal utarbeide en handlingsplan som foreskriver tidspunkt på når ulike planlagte vedlikeholds oppgaver skal gjennomføres.
 • Planen skal godkjennes av daglig leder.

 • Forvalter skal ha ansvar for å sette opp møterom etter behov og etter avtale med undervisnings avdelingen på senteret.
 • Forvalter skal til enhver tid ha oversikt over tilgjenglig materiell, lokaler og utstyr som disponeres ved senteret, og skal påse at tilgjenglig materiell og utstyr i beregnet internt kommunikasjonsutstyr (teleslynger etc) er i orden.
 • Forvalter ved Evenessenteret skal også generelt arbeide med tillagte vaktmester- oppgaver ved senteret.
 • Forvalter skal således stå for rydding, renhold og vedlikeholdsoppgaver utendørs, slik som : snørydding (dersom dette ikke er satt ut til eksternt firma), strøing, plenklipping, vasking, løvraking, bortkjøring av søppel, rensing av takrenner etc.
 • Dersom forvalter tidvis ikke rekker over alle oppgavene, skal all bruk av personell, eventuelt kjøp av eksterne tjenester skriftlig godkjennes av daglig leder.

 • Forvalter skal utføre enkelt vedlikehold av bygningsmasse innendørs og utendørs, samt uteareal (inkl enkle snekkeroppgaver, maling og vask av bygninger).
 • Forvalter er ansvarlig for ryddige og ordnede forhold innen eget arbeidsfelt, herunder utstyr og forsvarlig behandling av papirer og dokumenter.
 • Videregående kurs videregående skole og / eller annen utdannelse / kurs med fagkrets som gir grunnlag for utførelse av arbeidsoppgaver som normalt tilligger en forvalterstilling.
 • Lang relevant yrkespraksis kan kompensere for manglende formell utdannelse.

 • Førerkort for bil og minibuss.
 • Utfordrende arbeidsoppgaver i hyggelig arbeidsmiljø
 • Lønn ifølge Norges Blindeforbunds lønnsregulativ Lønnstrinn 32 - 38 (kr. 408.700,- - 432.700,- per år i 100 % stilling)
 • Pensjon - og personalforsikring
 • For nærmere informasjon vennligst kontakt daglig leder Evenes syn og mestringssenter, Elisabet Israelsen, tlf. 47 46 66 80.

  Søknad og CV sendes innen 3. juli på e-post til : personal blindeforbundet.no. eller per post til : Norges Blindeforbund, Personalavdelingen, Pb.

  5900 Majorstuen, 0308 Oslo.

  Attester og vitnemål tas med ved et intervju.

  Rapporter denne jobben
  checkmark

  Thank you for reporting this job!

  Your feedback will help us improve the quality of our services.

  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsette", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Utfylningsskjema