Leder trafikantnytte og drift
Nye Veier AS
Kristiansand
28 dager siden

Vil du være med å bygge, drifte og vedlikeholde nasjonale hovedveier kostnadseffektivt og helhetlig? Vi søker en innovativ leder med solid erfaring fra drift, fortrinnsvis innen infrastruktur eller industri.

Du får ansvar for strategisk utvikling relatert til drift og trafikantnytte og økonomiske konsekvenser i et livsløpsperspektiv.

I tillegg skal du ha en ledende rolle i gjennomføringsstrategien for driftsfasen.

Stillingen rapporterer til Direktør for teknologi og utbyggingsstrategi. Nye Veier AS er i utvikling og du må trives med å finne løsninger som både sikrer måloppnåelse innen eget ansvarsområde og utvikler selskapet på tvers av prosjekter og avdelinger.

Kontorsted er fortrinnsvis Kristiansand, men andre lokasjoner i tilknytning til vår virksomhet kan vurderes.

Ansvar og hovedoppgaver :

 • Delta aktivt i ledergruppen for teknologi og utbyggingsstrategi
 • Lede og utvikle egne medarbeidere
 • Utvikle løsninger og vedlikeholde prosesser / rutiner, organisering, kompetanse og bruk av verktøy for å sikre effektiv drift og god trafikantinformasjon
 • Sikre beredskap for mediehåndtering
 • Fokusere på samhandling og gode løsninger som både sikrer måloppnåelse i eget ansvarsområde, og samtidig utvikler selskapet på tvers av prosjekter og fagavdelinger
 • Sørge for at egne medarbeidere til enhver tid innehar riktig kompetanse og holder seg orientert om lover og regler innenfor sitt arbeidsområde samt utøver sin rolle iht selskapets behov og retningslinjer
 • Veilede sine medarbeidere slik at disse oppnår suksess innenfor sine områder
 • Sørge for at styrende dokumenter innen ansvarsområdet til enhver tid er oppdatert, tilpasset, implementert og etterlevd
 • Være en rollemodell
 • Erfaring og kompetanse :

 • Høyere relevant utdannelse, fortrinnsvis på masternivå
 • Ledererfaring fra større virksomhet med ansvar for drift og vedlikehold
 • God track-record i forhold til kundetilfredshet
 • God forståelse for byggherrerollen
 • Bred erfaring med utvikling av løsninger og standarder for drift og vedlikehold
 • God kontraktsforståelse
 • Personlige egenskaper og lederstil :

 • Innovativ og utviklingsorientert
 • Analytisk sterk med god forretnings- og kostnadsforståelse
 • Selvgående, strukturert og nøyaktig
 • Evnen til å forstå og videreformidle virksomhetens behov
 • Etablere og utvikle gode relasjoner med underleverandører. Sikre profesjonell håndtering av leverandører og kontrakter
 • Lagspiller opptatt av selskapets samlede resultater
 • Gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Åpen, ærlig og med høy integritet
 • Nye Veier tilbyr en attraktiv lederrolle i et selskap med spennende fag- og arbeidsmiljø.

  Eventuelle spørsmål om stillingen kan rettes til Visindi AS ved Jenny Homme, tlf. 916 56 102 eller Magne Amundsen, tlf. 916 56 101.

  Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor Nye Veier i prosessens innledende del.

  Etter søknadsfristens utløp vil det bli satt opp offentlig søkerliste. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det.

  Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

  Søknad med CV sendes snarest og senest innen 06.08.2018.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform