Inntil 5 ledige stillinger – Styring og kontroll av skatteoppkreverfunksjonen - Arbeidsområde styring
Skatteetaten
Telemark
7 dager siden
 • styringsdialog
 • fastsettelse og oppfølging av resultatkrav og rapportering
 • faglig veiledning og bistand til skatteoppkreverne på innkrevingsområdet
 • informasjonsformidling
 • arrangere og gjennomføre kompetansehevende tiltak som kurs og konferanser
 • koordinering av samarbeidet mellom skatteoppkreverne og de ulike funksjonene i Skatteetaten
 • stillingen vil også kunne omfatte deltakelse i prosjektarbeid
 • reisevirksomhet bl.a. i forbindelse med styringsdialog med- og ulike samlinger for skatteoppkreverne
 • Kvalifikasjoner

 • minimum 3 års relevant utdanning fra universitet eller høgskole innen revisjon / økonomi / regnskap / jus. Lang, relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning
 • fordel med erfaring fra Controller oppgaver, ledelse og / eller virksomhetsstyring
 • erfaring med Lean / kontinuerlig forbedring vil være en fordel
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Personlige egenskaper

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • motivert til å jobbe med styringsoppgaver
 • serviceinnstilt
 • evne til å skape engasjement
 • løsningsorientert
 • kan jobbe effektivt og selvstendig
 • profesjonell og resultatfokusert
 • fleksibel og utviklingsorientert
 • deler kunnskap med andre på en positiv måte
 • god arbeidsmoral og bidrar til et godt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr

 • utfordrende arbeidsoppgaver i store fagmiljø (landsdekkende)
 • muligheter for faglig og personlig utvikling
 • en raus personalpolitikk
 • fleksitidsordning
 • trening i arbeidstiden
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som er en av Norges beste pensjonsordninger.
 • stillingen lønnes som rådgiver (kode 1434) eller seniorrådgiver (kode 1364), fra kr 450 000 620 000 avhengig av kvalifikasjoner.
 • For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere avlønning vurderes. De første 6 månedene regnes som prøvetid.

  Generelt :

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og / eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og / eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og / eller nedsatt funksjonsevne til å søke.

  Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet : Noe reisevirksomhet må påregnes
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform