Ulstein v.g. skule - 2 faste undervisningsstillingar
Fagerlia Videregående Skole
Gangstøvikvegen, 6009 Ålesund
16 dager siden

Beskrivelse

Inntil 100% fast stilling i idrettsfag / kroppsøving.

Søkjaren bør ha brei kompetanse innan idrettsfaga, helst på masternivå, og må kunne undervise i både praktiske og teoretiske fag innan programområdet.

Inntil 100% fast stilling innanfor økonomi, service og samferdsel

Søkjaren bør ha brei kompetanse innan service og samferdsel og må kunne undervise i alle programfaga innan utd.programmet.

Det er stor grad av tverrfagleg samarbeid innan service og samfersel og det er difor ein føresetnad å kunne jobbe i team.

Vi tilbyr

 • Introduksjonsprogram
 • Utvikling for kvar medarbeidar
 • Individuelt tilpassa livsfasetiltak
 • Medlemskap i SPK (god tenestepensjon og gode forsikringsvilkår)
 • Løn etter avtale
 • Tilsettinga er elles på fylkeskommunale vilkår og i tråd med gjeldande lover, avtaler og reglement.

  Vi nyttar nynorsk i skriftleg kommunikasjon.

  Søknad

  Møre og Romsdal fylkeskommune nyttar elektronisk søknadsbehandling. Vi ber derfor om at du sender elektronisk søknad.

  Søkarliste / Søkerliste

  Vi gjer merksam på at søkarlista kan bli offentleg sjølv om søkar ber om anonymitet jf. Offentleglova 25,2. Om dette blir tilfelle, vil vi ta kontakt med søkaren før offentleggjering.

  Politiattest

  Den som blir tilsett må levere politiattest jf. opplæringslova 10-9.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform