Stipendiat i personorientert helsearbeid - innen intensivsykepleie
Høgskolen i Sørøst-Norge
Horten
69 dager siden

Ved Fakultet for helse- og sosialvitenskap er det fra 01.09.18. ledig én 100 % stilling som stipendiat i Personorientert helsearbeid -

innen fagområde intensivsykepleie.

Stillingen er knyttet til Institutt for sykepleie- og helsevitenskap og nærmeste overordnede er nestleder eller faggruppeleder.

Hovedarbeidssted er p.t. campus Vestfold, Horten. Det må påregnes noe reising mellom de ulike campusene.

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillingen må være intensivsykepleier, og ha mastergrad innen sykepleie eller helsefag eller annet relevant fagområde, normalt med gjennomsnittskarakter B eller bedre.

Graden må være oppnådd innen søknadsfristen er ute.

Det forutsettes at de som får stilling søker og innvilges opptak ved universitetes doktorgradsstudium i Personorientert helsearbeid.

Alle prosjektene forventes å være forankret i et personorientert perspektiv - jf. studieplan for ph.d. i personorientert helsearbeid

https : / / www.usn.no / research / postgraduate-studies-phd / our-phd-programmes / person-centred-health-care /

De som tilsettes må ha evne til selvstendig og fokusert arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og ha evne til å jobbe som en del av et aktivt forskerteam.

I tillegg til formell kompetanse, vil motivasjonen for å ta en doktorgradsutdanning vektlegges.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk er en forutsetning.

Ved vurdering vil det bli lagt vekt på søkerens potensiale for forskning innenfor fagfeltet, samt vedkommendes personlige forutsetninger for å gjennomføre forskerutdanningen.

Stillingene anses som viktige rekrutteringsstillinger til vitenskapelig stillinger ved universiteter og høyskoler.

Om stillingen

Prosjektet skal ha fokus på å utvikle de intensivsykepleiefaglige kvalifikasjoner. Den overordnede hensikten er å bidra til kunnskapsutvikling som forbedrer praksis.

Prosjektet skal ha fokus på ett av følgende områder :

 • Pasientperspektivet i forbindelse med å være i behov av intensivsykepleie
 • Implementering, kvalitet og praksisforbedring innen det intensivsykepleiefaglige
 • Søkere bes utarbeide en prosjektbeskrivelse på engelsk og på maksimalt 3 sider. Prosjektbeskrivelsen skal ha en tydelig personorientert forankring.

  Tilsetting skjer for en periode på tre år. Det vil ikke bli lagt undervisningsplikt til stillingen. Stipendiaten vil bli tilknyttet en forskningsgruppe og få tildelt hovedveileder og medveileder(e).

  Det forventes aktiv deltakelse i stipendiatsamlingene for ph.d programmet i personorientert helsearbeid

  For utfyllende opplysninger om stillingen, og for opplysninger om PhD-programmet i Personorientert helsearbeid vennligst kontakt professor Kirsti Skovdahl, tlf : 31 00 87 54 / 98 306 108.

  Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn

  Stipendiat (stillingskode 1017, LR 20, alt. 8) : NOK 436 900 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen.

  I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378. Stillingskode 1378 : NOK 436 900 600 200 i året.

  Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Andre opplysninger

  Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen presentere og utdype prosjektet sitt muntlig på engelsk.

  Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

  Instituttet har få menn tilsatt i vitenskapelige stillinger, og menn oppfordres derfor spesielt til å søke.

  I henhold til offentlighetslovens 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Søk stillingen .

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

  1. attesterte vitnemål og attester fra høgskole / universitet

  2. hovedfags- / masteroppgaven

  3. maksimum 3 siders prosjektbeskrivelse på engelsk

  4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

  5. kontaktinformasjon til tre referanser

  Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform