Sikkerhetskontrollører til Seksjon for Spesialiserte Sikringstjenester i DSS
Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon
Oslo, Norge
13 dager siden

Arbeidsoppgaver :

 • Adgangs- og sikkerhetskontroll av personer og bagasje
 • Sikkerhetskontroll av post og vareleveranser
 • Søk og kontroll av kjøretøy
 • Stillingen innebærer kontakt med publikum, departementsansatte og politisk ledelse
 • Andre sikkerhetsrelaterte arbeidsoppgaver må påregnes
 • Nødvendige kvalifikasjoner :

 • Relevant sikkerhetsfaglig bakgrunn
 • God sikkerhetsforståelse og interesse for sikkerhetsfaget
 • Gjennomført videregående utdanning eller minimum tre års relevant arbeidserfaring
 • Tilfredsstillende vandel jf. lov om vaktvirksomhet 8, jf. forskrift om vaktvirksomhet 5 og 6
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne, norsk og engelsk.
 • Førerkort kl. B
 • Fysisk og psykisk skikkethet for operativ tjeneste. Test av dette må påregnes.
 • Normalt fargesyn med dokumentasjon fra optiker.
 • Ønskelige kvalifikasjoner :

  Vekterkurs jf. lov om vaktvirksomhet 9

  Erfaring som sikkerhetskontrollør på flyplass

  Spesialisert kompetanse relatert til IED, våpen eller CBRNE. Herunder søk, deteksjon og bruk av ulike klasser beskyttelsesutstyr.

  Erfaring med hendelseshåndtering, konflikthåndtering og personprofilering

  Personlige egenskaper :

  Du har høy integritet og god arbeidsmoral

  Du har evnen til å opptre diskre og profesjonell

  Du er lojal og pliktoppfyllende

  Du håndterer stress på en god måte

  Du er tilpasningsdyktig og jobber godt både selvstendig og i team

  Du holder fokus på arbeidsoppgaver også i perioder med lav intensitet

  Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

  Andre opplysninger :

  Vi ber om at attester og vitnemål legges ved søknaden.

  Stillingen har arbeidstid på dagtid med fri i helger og bevegelige helligdager

  Ansettelse skjer under forutsetning av godkjent vandelsattest og at søker blir sikkerhetsklarert og autorisert på nivå HEMMELIG

  Årlig test av fysisk egnethet må påregnes

  Stillingen er underlagt uniformsplikt

  DSS har, som statlig vaktforetak, nulltoleranse for doping og illegale rusmidler

  Tjenesten stiller krav til godkjent vekterutdanning jf. Lov om vaktvirksomhet. DSS tilbyr vekterutdanning til ansatte og dette må bestås med tilfredsstillende resultat innen utløp av prøvetiden.

  Lønn :

  Stillingen lønnes som sikkerhetsvakt (1336), som for tiden utgjør fra kr 346 000,- til 397 200,- pr år avhengig av dokumentert erfaring.

  Fra lønnen trekkes 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

  Opplysninger tilknyttet søknadsprosessen :

  DSS benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere må derfor registrere sin søknad i Jobbnorge.no. Kandidater vil kun bli vurdert ut fra opplysninger, erfaring og utdanning som registreres og fremgår via søknaden i jobbnorge.no

  Som innledning til søknaden vil du bli bedt om å besvare følgende spørsmål :

  Beskriv kort hvorfor du ønsker å jobbe som sikkerhetskontrollør i SST / DSS

  Har du erfaring med adgangs- og sikkerhetskontroll av personer og bagasje?

  Har du erfaring med sikkerhetskontroll av gods / post og vareleveranse?

  Har du erfaring med søk og kontroll av kjøretøy?

  Har du jobbet med sikkerhet innenfor CBRNE?

  Har du annen relevant erfaring for stillingen?

  Hvis ja på et eller flere av de ovennevnte spørsmål. Beskriv hva, hvor, hvordan og hvor lenge.

  Som ansatt i DSS har du :

  Gode forsikrings- og pensjonsordninger gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse

  Egen bedriftshelsetjeneste, treningsmuligheter / bedriftsidrettslag

  Subsidierte priser i kantinene i regjeringskvartalet

  Arbeidsplass sentralt i Oslo sentrum

  For mer informasjon, se vår hjemmeside www.dss.dep.no

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. I DSS er det derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning, samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, personer med nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

  Opplysninger om dette kan bli brukt til registreringsformål. Som IA-bedrift vil vi tilrettelegge arbeidsforholdene for personer med nedsatt funksjonsevne.

  I samsvar med offentlighetsloven 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

  Nærmere opplysninger ved :

  Lars Christian Kluken - Vaktleder / fagansvarlig (CBRNE) Sikkerhetskontroll

  Tlf : 22 24 99 47 / Lars-Christian.Kluken dss.dep.no

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform