Avdelingsdirektør Publikum - Arkivverket
Headvisor
Oslo
26 dager siden

Ledelse effektivisering digitalisering Vi søker deg som har ledet større endrings- og digitaliseringsprosesser, og som lar deg inspirere av vårt samfunnsoppdrag.

Du må kunne vise til dokumenterte resultater og gevinstrealisering gjennom tydelig, målrettet og handlekraftig ledelse, og at du får med deg medarbeidere gjennom dialog og forankring.

Avdeling Publikum skal tilby brukerne effektive og gode tjenester, hovedsakelig på digitale plattformer der de kan være mest mulig selvbetjente.

Avdelingen har om lag 150 medarbeidere, og er lokalisert åtte steder i landet. Direktør Publikum er en del av Riksarkivarens ledergruppe.

Vi søker deg som har forståelse for hvordan en stor organisasjon fungerer. Videre må du kunne representere Arkivverket utad, både overfor bevilgende myndigheter, samarbeidspartnere og interesseorganisasjoner.

Sentrale arbeidsoppgaver :

 • Arbeide for å videreutvikle digitale og enhetlige tjenester til publikum på tvers av den geografiske strukturen
 • Sørge for effektiv forvaltning og tilgjengeliggjøring av arkiver mottatt fra offentlig og privat sektor
 • Forbedre og effektivisere interne prosesser samt løpende vurdere organiseringen av avdelingen
 • Være en del av Riksarkivarens ledergruppe og sikre helhetlig ledelse av Arkivverket
 • Sørge for engasjement og involvering i egen organisasjon slik at det oppnås forståelse for Arkivverkets mål og strategier
 • Ønsket bakgrunn

 • Ledererfaring minimum på nivå to med dokumentert gode resultater
 • Erfaring fra omstillings- / endringsprosesser og gjerne erfaring fra forbedring av arbeidsprosesser gjennom digitalisering
 • Innsikt i brukerorientert og digitalisert tjenesteproduksjon er ønskelig
 • Interesse og forståelse for arkivenes samfunnsmessige betydning
 • Høyere relevant utdanning
 • Ønskede egenskaper

 • Åpen, tydelig, målrettet og med gjennomføringskraft
 • Analytisk, med evne til å tenke helhet innenfor store og komplekse områder
 • Pådriver for en innovativ og nytenkende kultur
 • Evne å skape engasjement, tverrfaglig samarbeid og gode prosesser
 • Vi kan tilby en utfordrende og spennende stilling i en organisasjon med lange tradisjoner, som er midt i en større endringsprosess.

  Konkurransedyktig lønn og gode pensjons- og forsikringsordninger. For nærmere informasjon om stillingen kontakt gjerne riksarkivar Inga Bolstad, tlf.

  48126026, eller vår rådgiver Per Inge Hjertaker hos Headvisor, tlf. 91729682. Ta gjerne kontakt for en uformell samtale.

  Kortfattet søknad med CV sendes snarest og senest 19. august. Vi gjør oppmerksom på at offentlig søkerliste vil utarbeides så snart søknadsfristen er utløpt, jf. offentlighetsloven 25.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform