Driftssjef
Avinor
Hammerfest lufthavn, Norge
7 dager siden

Vil du være med å drifte og utvikle Hammerfest lufthavn? Hammerfest lufthavn søker etter driftssjef. Driftssjefen skal bistå lufthavnsjefen i operativ drift og utvikling av lufthavnen, og sørge for at driften av lufthavnen skjer innenfor gitte økonomiske rammer, krav til sikkerhet, styringssystem samt andre regler og rammebetingelser.

Vi er ute etter en handlekraftig driftssjef med ledererfaring, og evne til å lede og utvikle personell og systemer på lufthavnen.

Kvalifikasjonskrav : Formell utdanning :

 • teknisk utdanning på sivilingeniør- eller ingeniørnivå med relevant fagkrets, alternativt høgskole / universitetsutdanning.
 • annen relevant utdanning kombinert med relevant ledererfaring kan erstatte ovennevnte formelle krav
 • Kompetanse :

 • erfaring fra drift av lufthavn
 • lederkompetanse og ledererfaring
 • gode skriftlige og muntlige egenskaper
 • erfaring i bruk av data
 • erfaring i bruk av word og excel
 • Arbeidsoppgaver består av, men er ikke begrenset til daglig drift av lufthavnen :

 • ansvar for at materiell er i orden, og brukes, vedlikeholdes og oppbevares på forskriftsmessig måte
 • ansvar for brann-, rednings- og plasstjeneste samt bygningsteknisk vedlikehold og elektro
 • påse at krav vedrørende sikkerhet og ytre miljø følges
 • koordinere og gjennomføre møter knyttet til drift
 • koordinere budsjettprosessen innen driftsområdet
 • personalansvarlig for alle innen sitt arbeidsområde
 • rekruttere, evt. leie inn, nødvendig personell for å ivareta driften
 • sørge for at personalet har nødvendig opplæring, autorisasjoner m.m.
 • samarbeide med de ansattes tillitsvalgte
 • iverksette vedtatte nye / endrede driftskonsepter, krav til turnus, bemanning og andre omstillingstiltak som ivaretar hensynet til sikker tjenesteutøvelse og økonomiske resultatkrav
 • bidra til god dialog og godt samarbeid med Flysikringstjenesten, andre lufthavner, samt kunder, samarbeidspartnere og lokalsamfunn
 • prosjektledelse
 • det kan tillegges andre oppgaver
 • Du må kunne identifisere deg med, og i praksis samarbeide og opptre i tråd med Avinors verdikrav, og forholde deg til vedtatte etiske retningslinjer.

  Uttømmende politiattest (UPA) kreves før tilsetting. Du må forplikte deg til å gjennomføre opplæring Avinor AS ser som nødvendig for stillingen.

  Tiltredelse så raskt som mulig. Avinor tilbyr lønn etter fast tariff, samt gode pensjons- og forsikringsordninger. Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til lufthavnsjef Kjetil Kvamme.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform