Controller/Økonomiansvarleg - Hotel Ullensvang AS
Headvisor
Bergen
23 dager siden

Som Controller / Økonomiansvarleg ved Hotel Ullensvang har ein ansvar forå påsjå at drifta er økonomisk forsvarleg og ein rapporterer direkte til styretog eigarar i konsernet.

Controller / Økonomiansvarleg har ei viktig rolle sommotiverande leiar og koordinator ovanfor resterande avdelingsleiarar ogtilsette i organisasjonen.

Fokus på at arbeidsprosessar er optimale ogeffektive er viktig, og me ynskjer ein person som tek initiativ og kjem medforslag til nye måtar å arbeida på.

Sentrale arbeidsoppgåver :

 • Økonomisk- og forsvarleg drift av Hotel Ullensvang
 • Avd.leiar for Rekneskapsavdeling og oppfylging av eksternt rekneskapsbyrå
 • Sikra god styringsinformasjon både på strategisk og operativt nivå
 • Bokføring ihht til lovverk
 • Rapportering til myndigheter
 • Leie digitalisering og modernisering av økonomifunksjonen
 • Utvikla, forbetra og effektivisera rutinar og prosessar
 • Ynskja kvalifikasjonar :

 • Høgare utdanning innan økonomi. Arbeidserfaring og relevant kompetanse kan kompensera for formell utdanning
 • Gode faglege kunnskapar. Erfaring med rekneskap (frå A-Å), samt bedriftsøkonomi
 • Erfaring frå tilsvarande stilling som Controller eller Økonomi / Rekneskapsansvarleg
 • Erfaring som leiar
 • Gode IT-kunnskapar, særleg innan Excel, er naudsynt
 • Erfaring frå service-bransjen er ein fordel
 • Kjennskap til relevant lovverk og evnar å oppdatere seg på nye lover og forskrifter
 • Vi ser etter deg som :

 • Tek eigarskap til rolla og som ynskjer det beste for hotellet
 • Er ein initiativtakar, og som evnar å arbeide sjølvstendig
 • Har ein strukturert og nøyaktig arbeidsform
 • Er handlekraftig og som har god gjennomføringsevna
 • Evnar å setje deg inn i andre sin arbeidssituasjon, og som ser det store biletet
 • Vi kan mellom anna tilby :

 • Eit flott hotell som arbeidsstad; med lange og gode tradisjonar, og engasjerte eigara
 • Stor påverkingskraft i organisasjonen
 • Store moglegheiter for fagleg utvikling for den rette kandidaten
 • Ordna arbeidsforhold med gode lønsvilkår
 • Vi er behjelpelege med å formidla husvære og leggja til rette for vår nye medarbeidar
 • Ved spørsmål, kontakt ein av våre rekrutteringsrådgjevarar i Headvisor;Bjørn Horne tlf. 911 61 390 eller Janne Siri Horne tlf.

  907 21 164. Kortfatta søknad med CV sendes snarast. Om ynskjeleg vert henvendingar til Headvisor handsama fortruleg inntilanna vert avtala.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform