Sjukepleiarar
Helse Møre og Romsdal HF
Ålesund sjukehus, 6026 Ålesund
6 dager siden

Kvalifikasjonar

 • Det er ønskelig med søkere som har erfaring frå, og kompetanse i kreftsjukepleie eller palliasjon til kreftpasienter.
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet
 • Personlege eigenskapar

 • Personleg eignaheit og engasjement
 • Bidra til eit godt arbeidsmiljø
 • Vi tilbyr

 • Lønn etter gjeldande overeinskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, yrkesskade orsikring, gruppelivsforsikring og tenestereiseforsikring.
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Vennligst spesifiser kva for ei stilling du søker på i søknaden. Vi ber og om at attestar og vitnemål scannes og lastas opp som vedlegg til din CV.
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", godtar jeg neuvoos personvern og vilkår og godtar å motta relevante e-postvarsler. (avbryt når som helst) Se her
  Fortsette
  Applikasjonsform