HR-sjef
Tine
Akershus
14 dager siden
 • HR-avdelingen i TINE Produksjon har en strategisk viktig rolle ved å aktivt bidra til at TINE Produksjon realiserer TINEs konsernstrategi;
 • Et raskere og sterkere TINE . Avdelingen skal kjennetegnes ved at de sikrer en effektiv verdikjede, riktig kompetanse, engasjerte medarbeidere og en tydelig ledelse.

  Ansvarsområde :

  HR-sjef Produksjon skal bidra til måloppnåelse for TINE Produksjon gjennom støtte i HR-prosesser og bidrag til etablering av tiltak for å nå fastsatte HMS-

  mål. Videre skal ny HR-sjef bl.a. sikre gode prosesser innenfor rekruttering, oppsigelser, omstillinger og medarbeider- og kompetanseutvikling som støtter strategiske mål for TINE og ansvarsområdet.

  HR-Sjef Produksjon har ansvar for 13 rapporterende HR-ledere og rapporterer selv til Konserndirektør Produksjon.

  Strategisk

  Forvalte TINEs HR-strategi i TINE Produksjon

  Sikre medarbeiderutvikling, inkl. prestasjonsstyring og etterfølgerplanlegging

  Kompetansebygging og opplæring, inkl. fagopplæring

  Bidra til å etablere og realisere kompetanseplaner innenfor ansvarsområdet, i tråd med TINEs retningslinjer

  Daglig drift av HR-funksjonen i TINE Produksjon

  Være en relevant og effektiv støttespiller og sparringspartner for ledelsen

  Samhandle med direktører innen HR- og HMS relaterte områder

  Forvalte etiske retningslinjer og følge opp etterlevelse av TINEs verdinormer

  Støtte konserndirektør og andre ledere innenfor ansvarsområdet med omstillingsprosesser

  Sørge for gjennomføring av personaladministrative oppgaver, som rekruttering, ansettelser, sykefraværsoppfølging, oppsigelser, mv, og påse at prosessene gjennomføres i henhold til TINEs personalpolitikk og HR-rutiner

  Støtte konserndirektør og direktører med drifts-, bemannings- og ressursplanlegging, samt bistå med å utarbeide karriereplaner

  HR-rådgivning til ledere

  Ansvarlig for lederutvikling

  Delta i aktuelle ledergrupper, FAMU og andre relevante fora

  Ivareta og fremme en god dialog med tillitsvalgte og verneombudene

  Være HMS-ansvarlig innen eget ansvarsområde

  Kontinuerlig forbedring

  Analysere og identifisere forbedringsområder innen HR og HMS innen ansvarsområdet

  Delta i interne HR faglige fora

  Sikre differensiering i oppfølging og støtte til ulike anleggskategorier for best mulig ressursutnyttelse

  Andre utviklingsoppgaver ut fra behov og i dialog med konserndirektør

  Myndighet :

  Prioritere avdelingens egne ressurser ut fra pålagte oppgaver

  Lede HR innenfor området Produksjon og aktivt bidra til måloppnåelse og videreutvikling av området

  Disposisjoner ift. godkjent budsjett og den til enhver tid gjeldende fullmakts matrise

  Noe reising må påregnes

  Profil : Utdannelse

  Utdannelse

 • Relevant utdannelse på masternivå eller høyere. Manglende formell utdannelse kan kompenseres med lengre relevant erfaring.
 • Erfaring

  Solid erfaring fra relevant arbeid innen HR

  God kjennskap til lov og avtaleverk

  Dokumenterbare resultater fra lederrolle innen HR-området

  Erfaring fra forretningsorientert HR og HMS vil vektlegges

  Erfaring fra ulike HMS prosesser

  Det er en fordel med erfaring innen næringsmiddelproduksjon eller prosessindustri

  Kjennskap til IT-verktøyene Lotus Notes, Office pakken, ulike rekrutteringsverktøy, kompetanse- og personaldataverktøy

  Personlige egenskaper

  Evne til å lede, støtte og utvikle et HR team

  Evnen til å motivere og engasjere dine medarbeidere

  Analytisk med god prosessforståelse

  Evnen til å se både det store bilde og detaljene

  Evner å manøvrere godt i organisasjonen og bygge relasjoner

  Systematisk arbeidsstil med stor arbeidskapasitet

  Sterk integritet med en serviceorientering mot organisasjonen

  For ytterligere spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt med Kjetil Haug-Nodeland (+47 91 16 77 03) eller Henriette Dankertsen (+47 90 08 78 41) hos Boyden Global Executive Search.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform