Seksjonssjef Fastsetting og datautveksling, divisjon IT
Skatteetaten
Oslo
7 dager siden

Arbeidsoppgaver

 • planlegge, koordinere og følge opp maskinell produksjon for tjenester og komponenter knyttet til fastsetting av skatter og særavgifter
 • delta i ulike arenaer og styringsgrupper for å følge opp oppgaver / prosjekt for f.eks. å sikre produksjonsperspektivet
 • resultat- og fagsansvar for oppgavene i seksjonen, inkludert rapportering og økonomioppfølging
 • personalansvar for og utvikling av seksjonens medarbeidere
 • drive endringsprosesser
 • Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdannelse på masternivå
 • lang relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet, minimum på bachelor
 • minst 5 års relevant erfaring, gjerne fra offentlig sektor
 • erfaring fra endrings- og forbedringsprosesser
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • har god forståelse for samfunnsutviklingen, og potensiale for digitalisering
 • har god virksomhetsforståelse, og forståelse av brukernes behov
 • god forståelse for IT og produksjonsprosesser er en fordel
 • fordel med kjennskap til Skatteetatens virksomhet
 • Personlige egenskaper

 • har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner og har evne til å skape engasjement
 • interessert i mennesker og evner å tilrettelegge for ulike behov
 • har pågangsmot og gjennomføringsevne
 • er endringsorientert og tilpasningsdyktig i forhold til etatens skiftende rammevilkår
 • stor arbeidskapasitet, leveringsevne og evne til å jobbe med mange oppgaver til samme tid
 • evne til å tenke helhetlig, se sammenhenger og ta ansvar utover eget ansvarsområde
 • evne til å balansere fag og ledelse
 • Vi tilbyr

 • muligheten til å jobbe med samfunnsaktuelle saker
 • utfordrende oppgaver og store fagmiljø
 • kompetanseutvikling
 • fleksitid og betalt overtid
 • trening i arbeidstiden
 • en raus personalpolitikk
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som har en av Norges beste pensjonsordninger
 • Stillingen lønnes som seksjonssjef (kode 1211), fra kr 750 000 kr 865 000 avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen har 6 måneders prøvetid.
 • Generelt :

  Det gjelder spesielle regler for adgangen til å inneha bistillinger, bierverv og / eller næringsinteresser for ansatte i Skatteetaten.

  Vi vil at skatteetatens arbeidsstyrke i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning samt å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn og / eller nedsatt funksjonsevne. Derfor oppfordrer vi spesielt personer med innvandrerbakgrunn og / eller nedsatt funksjonsevne til å søke.

  Som IA-bedrift vil vi legge arbeidsforholdene til rette.

  Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknadskjema. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten, men du vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform