St.nr. 43/18 Lærere v/Bardufoss ungdomsskole
Målselv Kommune
Malselv, Norge
14 dager siden

Bardufoss ungdomsskole : LÆRERE

St.nr. 43 / 18

Bardufoss ungdomsskole er den største ungdomsskolen i Målselv kommune med ca. 210 elever

Skolen ligger i et naturskjønt område nært idrettsanlegg og Polarbadet på Rustahøgda.

Skolen og kommunens satsingsområde i barnehage og grunnskole har gjennom de siste to årene vært Bevisst Språkarbeid. Fra høsten av er vårt hovedfokus på realfag kombinert med IKT, og det innføres egen skole-

PC til alle ungdomsskoleelever.

Kommunen og skolen er en del av MOT, og vår viktigste målsetting er å skape robust ungdom som er gjort i stand til å ta vare på seg selv og sine medmennesker for igjen å skape fremtida.

Målselv kommune har valgt å fokusere på at ansatte skal være dyktige, imøtekommende og skapende. Generelt søker vi etter lærere med god faglig kompetanse, gode evner til samarbeid og vilje til initiativ og utviklingsarbeid.

Vi forutsetter at søker kjenner til og kan bruke IKT som verktøy.

For skoleåret 18 / 19 vil det bli ledig inntil 160 % st. som lærere ved Bardufoss ungdomsskole

Kompetansebehov : Norsk, matematikk, kroppsøving og spesialpedagogikk.

Lærere som kan dekke et flertall av fagene vil bli prioritert da vi ønsker minst mulig deltid.

Vi ønsker tydelige voksne som er gode rollemodeller, som har pågangsmot, styrke til å motivere, inspirere og sette grenser.

Erfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt.

Søknaden må inneholde :

Om søker ønsker heltid eller deltidsstilling.

Spesielle kompetanseområder.

Alle fagene som er gjennomført i utdanningen. Gjelder alle søkere.

Referanser

Aktuelle søkere blir kalt inn til intervju.

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til rektor ved Bardufoss ungdomsskole Solveig Aarbogh på tlf 414 48 848 eller mail rektor.bardufoss malselvskolen.no.

Informasjon om Målselv kommune og skolene finner du på vår hjemmeside : www.malselv.kommune.no

Menn oppfordres til å søke. Jfr. forskrift av 17.07.1998 likestillingsloven.

Den som tilsettes må legge frem politiattest, jfr. Opplæringslovens 10 9.

Den som omfattes av tuberkuloselovens 3 1 må levere helseattest av nyere dato.

Lønn etter gjeldende regulativ. 2 % pensjonstrekk.

Søknaden sendes elektronisk. Søk stilling her

Søkere som innkalles til intervju / vurderes tilsatt må levere bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søkere uten tilsettingsforhold i Målselv kommune legger ved vitnemål og attester elektronisk.

Søkere kan be om at søknaden unntas offentlighet. Det må i så fall samtidig gis en begrunnelse for det i søknaden. I h.h.

t offentlighetslovens 25 kan opplysninger om søkeren bli gjort offentlig, selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Søknadsfrist : 29.07.18

Søk
Søk
Min e-postadresse
Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
Fortsette
Applikasjonsform