Seniorrådgjevar med oppgåver knytt til internrevisjon
Helse Førde HF
Førde
6 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Helse Førde har høge krav til kvalitet, og utfører internrevisjon for å ettersjå at praksis er i samsvar med lover, retningsliner og påbod.
 • Revisjon vert utført etter ein fast metode

 • Planlegge og gjennomføre internrevisjonar etter vedteke plan for kvart år
 • Bistå og rettleie i metodikk og utvikling av revisjon som metode i kvalitetsforbetring
 • Bidra til å gjere internrevisjon og minirevisjon til eit viktig element i kvalitetsarbeidet, og vere med å utvikle strukturar slik at organisasjonen lærer av resultat frå revisjonane
 • Stillinga er del av kvalitetsarbeidet i føretaket og deltek i anna relevant arbeid innan revisjon og kvalitetsforbetring
 • Kvalifikasjonar

 • Utdanning innan treårig helse- / sosialfag, minimum på bachelornivå
 • Relevant yrkeserfaring frå arbeid i helse - og / eller sosialtenesta
 • Sertifisert kvalitetsrevisor eller anna formell revisorkompetanse. Søkjar utan slik kompetanse må forplikte seg til å gjennomføre dette etter tilsetting
 • Relevant erfaring frå revisjonsarbeid eller liknande oppgåver
 • Kompetanse og / eller erfaring frå anna kvalitetsarbid
 • Må ha grunnleggjande IKT-kompetanseMå beherske godt norsk både munnleg og skriftleg
 • Du bør ha erfaring frå / kjennskap til utvikling av rutiner og prosedyrer
 • Utdanningsnivå

 • Høgskule / universitet, diplom- / bachelorgrad
 • Personlege eigenskapar

 • Vi søkjer ein driftig fagperson som er nysgjerrig på utfordringar og likar å finne gode løysingar
 • Du må forstå kontekst, oppbygging og dynamikken mellom profesjonane i helsetenesta
 • Du har engasjement for fagfeltet og ynskjer å vidareutvikle kompetansen din
 • Du er metodisk, måmålretta , og får oppgåvene gjort
 • Du toler å stå i krevjande situasjonar, og er tolmodig
 • Du er reflektert og analytisk
 • Du har gode samarbeidsevner
 • Du arbeider sjølvstendig, er arbeidsvillig og initiativrik
 • Du har fagleg integritet og tryggleik, og inngir tillit og respekt
 • Det er viktig at du kommuniserer på ein tydeleg måte både munnleg og skriftleg
 • Vi tilbyr

 • Lønn i samsvar med gjeldande overeinskomst
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit aktivt og triveleg arbeidsmiljø
 • Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform