Investeringssjef / Investment Director
Sintef
Trondheim
25 dager siden

SINTEF TTO AS søker

Investeringssjef / Investment Director

Kommersialisering av nye bedrifter med utgangspunkt i forskningsvirksomheten er en del av SINTEFs samfunnsansvar. For å videreføre dette arbeidet er det opprettet et nytt såkornfond, SINTEF Venture V.

Fondet skal investere i oppstartbedrifter basert på idéer fra forskningsvirksomheten til SINTEF og NTNU. Fondet vil få en investeringskapital på omkring 500 millioner kroner.

Så langt er følgende investorer klare : European Investment Fund (EIF), SINTEF, SpareBank1 SMN, KLP, Orkla, Reitan Kapital, MP Pensjon, Sparebankstiftelsen DnB og Gjensidigestiftelsen.

For å supplere og styrke dagens team søker SINTEF TTO en kompetent og teknologiorientert investeringssjef. Investeringssjefen har ansvar og myndighet for det enkelte investeringscase fra det å se investeringsmuligheter, realisere disse, samt være god i dialogen med fagmiljøet, medinvestorer og samarbeidspartnere.

Gjennomføringsevne er avgjørende. Arbeidsoppgaver

 • Samarbeid med forskningsmiljøene og investorer om forretningsutvikling og kommersialisering relatert til potensielle nye case.
 • Utforming av finansierings- og investeringsstruktur for potensielle nye selskap.
 • Forberede for investeringsbeslutninger i SINTEF Venture.
 • Presentasjon av case for og i samarbeid med investorer.
 • Selskapsetablering, styrearbeid, avtalearbeid.
 • Utvikle selskapene i samarbeid med selskapenes ledelse, styre og medinvestorer.
 • Selskapsvurderinger knyttet til selskapenes utvikling.
 • Planlegging, oppfølging relatert til Exit.
 • Generell investorkontakt.
 • Kvalifikasjoner

 • Teknisk innsikt og interesse for teknisk-industrielle produkter og løsninger.
 • Erfaring fra Investeringsvirksomhet, Såkorn-fond, Venture, Forretningsutvikling.
 • Gjerne ledererfaring fra teknologisk virksomhet.
 • Kunnskap og gjerne erfaring innen IPR-omradet og fra FoU.
 • Erfaring med investeringer / investorer, - gjerne fra teknologisk baserte virksomheter.
 • Transaksjonserfaring i kombinasjon med avtalerettslig / juridisk innsikt.
 • Helst rundt 10 ars relevant erfaring.
 • Gode språkkunnskaper, både på norsk og engelsk. Må beherske engelsk som arbeidsspråk.
 • Utdannelse

 • Høyere utdannelse på nivå MSc innen teknologi. Sivilingeniør, gjerne fra NTNU eller teknologiorientert siviløkonom med relevant fagkombinasjon og erfaring.
 • Personlige egenskaper

 • Erfaren og tydelig, gjerne en kommersiell teknolog eller en teknologiorientert økonom.
 • Attraktiv å jobbe sammen med og kan fungere som en tiltrekningskraft på ønsket kompetanse.
 • Utadvendt og selvstendig.
 • Resultatorientert med gode kommunikasjonsevner og god forretningsforståelse.
 • En utpreget motivator, god til å inspirere og utvikle de teamene det jobbes i og med.
 • Kvalitetsbevisst, forstå de krav som stilles knyttet til rammer og normer.
 • God på struktur, organisasjon, ledelse og team-utvikling.
 • I stand til kontinuerlig å drive utviklings- og forbedringsarbeid i porteføljeinvesteringene.
 • Vi tilbyr

 • En utfordrende, inspirerende og teknologisk rettet finansforvalterrolle i SINTEF TTO, som er en av flere sterke investeringsmiljøer i Midt-Norge.
 • For den teknologiinteresserte vil det være attraktivt å komme på innsiden av et stort og sterkt dealflow-miljø.
 • Muligheter til å delta og bidra i utviklingen av samarbeidet med andre aktører i og utenfor Norge med både ideutvikling og kommersialisering.
 • Personlig og faglig utvikling innenfor teknologirettede virksomheter, i tillegg til at det bygges nettverk gjennom intern aktivitet i porteføljeselskapene og eksternt i regionale, nasjonale og internasjonale investormiljø.
 • En rolle / funksjon som skal bidra til oppfyllelse av SINTEFs visjon Teknologi for et bedre samfunn .
 • Konkurransedyktige betingelser.
 • Gode sosiale ordninger og fellesaktiviteter i et godt arbeidsmiljø.
 • Reisevirksomhet må påregnes i området 50 reisedøgn pr år. Arbeidssted : Trondheim For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt vår rådgiver i Search House ved Jo Temre, tlf.

  915 12 859. Opplysninger om stillingen kan også fås ved å kontakte SINTEF TTO ved Adm.dir. Anders Lian, tlf. 911 05 411.

  For å søke stillingen se www.searchhouse.no og Ledige stillinger . Søknadsfrist; snarest og innen 19. august 2018. Search House garanterer konfidensiell behandling av søkere, om ønskelig også overfor oppdragsgiver i prosessens første fase.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform