Høgskolelektor i samfunnsfag
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Trondheim, Norge
19 dager siden

Samfunnsfag i barnehagelærerutdanningen omfatter undervisning og veiledning i to kunnskapsområder og i flere fordypninger i grunnutdanningen.

Faget har også en sentral plass i styrerutdanning og master i barnehageledelse. Samfunnsfag skal bidra til at barnehagelærerprofesjonen og barnehagen settes inn i en samfunnsmessig sammenheng.

Gjennom samfunnsfagundervisningen skal studentene også settes i stand til å lede og veilede medarbeiderne i barnehagen og til å reflektere over egen praksis.

Studentene skal videre kunne lede pedagogisk utviklingsarbeid og bidra til nytenkning for fremtidens barnehage. I samfunnsfag inngår temaene :

 • Barnehageledelse og organisasjon
 • Barnehagens plass i samfunnet, herunder barnehagens egenart, historie, samfunnsmandat, lovgrunnlag og styringsdokumenter
 • Barns rettigheter
 • Barns ulike oppvekstmiljø
 • Ledelse i barnehagen
 • Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid i barnehagen
 • Ekskursjoner og samarbeid med instanser i lokalsamfunnet inngår som en del av undervisningen. Det er ønskelig at den som tilsettes har bred samfunnsfaglig kompetanse med særlig vekt på ledelse og organisasjon, fagdidaktikk i samfunnsfag, god kjennskap til barnehagen som organisasjon og IKT-

  baserte undervisningsmetoder.

  Kompetanse :

 • Søkere må ha relevant kompetanse som høgskolelektor (jf. Kunnskapsdepartementets Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings-
 • og forskerstillinger).

 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Det er ønskelig at søkere har :

 • God kjennskap til barnehagen og tanker om hvordan faget kan anvendes / komme til uttrykk i barnehagen
 • Undervisningserfaring fra barnehagelærerutdanning
 • Erfaring med bruk av nettbasert undervisning
 • Interesse for å arbeide tverrfaglig og temaorganisert
 • Kjennskap til arbeid med barn / barndom og det førskole- / barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Vitenskapelige arbeider knyttet til det barnehagepedagogiske fagfeltet
 • Kompetanse i andre emner i barnehagelærerutdanningen kan bli tillagt vekt.
 • Universitet- og høgskolepedagogisk utdanning
 • Arbeidsoppgavene består vesentlig av undervisning (også nettbasert) og veiledning.

  Vi tilbyr :

 • Et miljø med konsentrasjon mot barnehage og tidlig barndom.
 • Fokus på FoU og studiekvalitet
 • Praksisnærhet
 • Internasjonale kontakter
 • Engasjerte, dedikerte kolleger
 • Et godt arbeidsmiljø
 • Lønn som ved statlige høyskoler (fra kr. 421.700 (lønnstrinn 47) til kr. 586.500 (lønnstrinn 66) avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner).
 • Gode låne- og pensjonsbetingelser i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger, DMMH er bl. a. IA-bedrift og tegner gruppelivsforsikring for sine medarbeidere
 • Søknadsfrist : 15. august

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform