Stipendiat i digital markedsføring
Norwegian University of Science and Technology
Trondheim
43 dager siden

Ved Institutt for internasjonal forretningsdrift (IIF) er det ledig en fireårig stilling som stipendiat innen det økonomisk-

administrative fagområdet, med spesiell vekt på digital markedsføring.

IIF er en del av NTNU i Ålesund, Norges mest næringsnære campus. Instituttet har ca. 600 studenter og 40 medarbeidere. IIF tilbyr årsstudium i økonomi og ledelse, bachelorstudier innenfor fagområdene økonomi og administrasjon og markedsføring og ledelse, samt Master of Science in International Business and Marketing (siviløkonom).

Markedsføring er en viktig del av studieporteføljen. IIF inngått en samarbeidsavtale med Sparebanken Møre om forskning og utvikling innenfor fagområdene tjenesteinnovasjon, entreprenørskap, finans og teknologi (TEFT).

Stipendiatstillingen i digital markedsføring tilhører instituttets faggruppe for markedsføring.

Arbeidsområder stipendiat

 • Stillingen skal bidra til forskning innenfor markedsføring og nærmere bestemt digital markedsføring.
 • Stillingen har 25 % arbeidsplikt som kan benyttes for eksempel til undervisning, formidling og administrative oppgaver.
 • Kvalifikasjoner

 • Mastergrad / hovedfag i økonomisk administrative fag, internasjonal business, eller andre ekvivalente programmer
 • Minstekravet for å søke er normalt karakter B eller tilsvarende, både på masteroppgaven og i snitt de siste to år av mastergradsstudiet (120 studiepoeng).
 • Søkere med svakere karakterbakgrunn kan bli opptatt dersom det kan dokumenteres at vedkommende er særskilt egnet til en ph.d.-utdanning.

 • Digital erfaring og / eller praktisk erfaring med salg og markedsføring vektlegges.
 • Kjennskap og erfaring med lokalt og / eller internasjonalt næringsliv vektlegges.
 • Det er en fordel om du behersker norsk eller et av de øvrige nordiske språkene.
 • Personlige egenskaper

 • Du må være selvstendig, ha stor arbeidskapasitet og ha entusiasme for forskning.
 • Evne til å bidra til et godt stipendiatmiljø og arbeidsmiljø generelt, blir vektlagt.
 • Evne til gjennomføring av prosjekter vil bli tillagt spesiell vekt.
 • Lønns- og arbeidsvilkår

  Ansettelse skjer i henhold til gjeldende forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat av 31.01.06.

  Ansettelse skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for offentlige tjenestemenn, og den som blir ansatt, må finne seg i eventuelle endringer i arbeidsområdet.

  Ansettelse i stipendiatstilling forutsetter opptak til ph.d-program i økonomi og ledelse ved Fakultet for økonomi.

  Arbeidssted er Ålesund. Det er en forutsetning at den som blir ansatt, bosetter seg slik at han / hun kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen.

  Vi tilbyr

 • lønn etter Statens lønnsregulativ, brutto kr. 436 900 pr. år i stilling som stilling som stipendiat, kode 1017. Fra dette trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse
 • et spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling
 • et åpent og inkluderende arbeidsmiljø
 • gunstig medlemskap på treningssenter og tilgang til gode bedriftsidrettslag
 • gode låne-, forsikrings- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse
 • Søknad

  Sammen med søknaden legger du ved

 • En kort prosjektskisse som beskriver planlagt tema, problemstillinger og valg av teori og metode. Denne skissen skal du bearbeide til en endelig prosjektbeskrivelse etter oppstart i stipendiatstillingen (innen seks måneder)og i samarbeid med veileder.
 • CV, vitnemål og atttester
 • Vitenskapelige arbeider (ikke masteroppgaven). I tilfellet med fellesarbeider må du legge ved en kort redegjørelse for din medvirkning.
 • Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

  NTNU er en IA-virksomhet.

  I henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om deg bli offentliggjort selv om du har anmodet om å ikke bli oppført på søkerlisten.

  Ønsker du ytterligere opplysninger om stillingen kan du kontakte førsteamanuensis Mark Pasquine telefon 70161525, epost mapa ntnu.

  no eller instituttleder Hans Solli-Sæther, telefon 70161351, e-post haso ntnu.no, begge ved Institutt for internasjonal forretningsdrift.

  Søknaden med vedlegg sender du elektronisk via denne siden.

  Søknadsfrist : 29.07.2018

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform