Stipendiat i design, kunst og håndverk
Høgskolen i Telemark
Kjølnes Ring 56, 3918 Porsgrunn, Norge
23 dager siden

Ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap er det fra 01.01.19 ledig stilling som stipendiat innenfor design, kunst og håndverk.

Stillingen er knyttet til Institutt for estetiske fag, og nærmeste overordnede er instituttleder. Hovedarbeidssted er p.

t. campus Notodden eller campus Bakkenteigen. Hovedarbeidssted vil avklares i forbindelse med tilsetting.

Stillingen er knyttet til fakultetets PhD program Pedagogiske ressurser og forskergruppen Embodied Making and Learning (EMAL).

Kvalifikasjoner

Søkere til stipendiatstillinger må ha relevant mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning innenfor forming, formgiving, design, kunst og håndverk.

Normalt kreves karakteren B på masteroppgaven. Det legges vekt på at søkeren har barnehagepedagogisk kompetanse eller annen relevant pedagogisk kompetanse.

Det forutsettes at den som får stillingen søker og innvilges opptak ved universitetets doktorgradsstudium i pedagogiske ressurser.

Den som tilsettes må ha evne til selvstendig arbeid, og samtidig være motivert for å dele kunnskaper og delta i samarbeid.

Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Om stillingen

Doktogradsprosjektet vil ha fokus på barnehagens arbeidsmåter for å fremme barns ytringer i barnehager i Palestina og Norge.

I Handlingsplan for Fakultet for humaniora, idrett og utdanningsvitenskap 2017-2021 er det et mål å styrke internasjonalisering, forskningssamarbeid og studentmobilitet.

Samarbeid med Palestina er nevnt som et prioritert område. Tematikken som skal undersøkes er forankret i FNs barnekonvensjon, 13.

1, der barns rett til å ytre seg gjennom mange ulike uttrykksformer, deriblant de kunstneriske, er spesifikt nevnt. Den norske Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver understreker barns rett til deltakelse i kulturelle fellesskaper, samtidig som demokratisk danning og aktiv utforsking ligger til grunn for innhold og arbeidsmåter.

PhD-prosjektet skal utvikles i samarbeid mellom forskergruppen Embodied making and learning (EMAL) og Senter for barnehageforskning, -

utvikling og innovasjon (SEBUTI) ved Universitetet i Sørøst-Norge.

En rekke perspektiver vil kunne være relevante i dette doktorgradsprosjektet, for eksempel knyttet til stikkord som :

 • Barns estetiske uttrykk og innsikter i barns hverdagsliv og livsvilkår
 • Barns ytringsmuligheter og ytringer i ulike kulturer
 • Kunstneriske uttrykksformer og demokratisk danning
 • Utforskende arbeidsmåter, stedlige materialer og estetiske uttrykksformer
 • Kulturelle fellesskap som potensiale for barns estetiske ytringer
 • Barnehagelærerens arbeid med samhandlingskvalitet i barns estetiske og demokratiske danning
 • Tilsetting skjer for en periode på fire år med 25 % undervisningsplikt.

  For utfyllende opplysninger om stillingen kan førsteamanuensis Kari Carlsen, tlf. +47 91849797 eller leder for SEBUTI Karin Hognestad, tlf 35026342 kontaktes.

  Vi tilbyr

 • Faglig miljø i utvikling og gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling
 • Godt sosialt miljø
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Lønn

  Stipendiat (stillingskode 1017) : NOK 449 400 i året. Videre opprykk skjer etter tjenesteansiennitet i stillingen. I særskilte tilfeller kan det blir aktuelt å tilsette i stillingskode 1378.

  Stillingskode 1378 : NOK 449 400 600 200 i året. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

  Andre opplysninger

  Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for stipendiater ved Universitetet i Sørøst-Norge. Det vil bli gjennomført sakkyndig vurdering av søkerne, og aktuelle søkere vil deretter bli innkalt til intervju og må i den sammenhengen regne med å presentere og utdype prosjektet sitt muntlig.

  Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

  Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders-

  og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn. Personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke stillingen.

  I henhold til offentlighetslovens 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

  Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

  Slik søker du

  Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Vi ber søkere om å registrere sin søknad og CV elektronisk ved å klikke på lenken til høyre Søk stillingen .

  Følgende dokumenter skal legges ved den elektroniske søknaden :

  1. attesterte vitnemål og attester fra høgskole / universitet

  2. hovedfags- / masteroppgaven

  3. 5-10 siders prosjektbeskrivelse

  4. eventuelle vitenskapelige publikasjoner og liste over disse

  5. kontaktinformasjon til tre referanser

  Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

  Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden.

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform