Psykologspesialist/ psykolog
Helse Møre og Romsdal HF
Kristiansund, 6516 Kristiansund N
16 dager siden

Arbeidsoppgåver

 • Sentrale arbeidsoppgåver vil vere utredning / diagnostisering og behandling, både sjølvstendig og i samarbeid med tverrfaglig team
 • Vidareutvikling av behandlingstilbodet
 • Veiledning internt og eksternt
 • Kvalifikasjonar

 • Psykologspesialist
 • Psykologar som ikkje er ferdig spesialist kan og søkje. Det vil bli lagt til rette for fullføring av spesialisering
 • Må beherske norsk munnleg og skriftleg
 • Personlege eigenskapar

 • Arbeide sjølvstendig, men samstundes fungere godt i samarbeid med andre
 • Nytenkjande og endringsorientert
 • Fleksibel og løysingsorientert
 • Ansvarsbevist
 • Vilje til å bidra til å styrke eigen og andre si kompetanse
 • Stor arbeidskapasitet og trivast i eit aktivt og travelt arbeidsmiljø
 • Personleg eignaheit vert vektlagt ved tilsetting
 • Vi tilbyr

 • Løn etter overeinskomst
 • Eit trivelig og utfordrande arbeidsmiljø
 • Internundervisning og gode moglegheiter for vidare- og etterutdanning
 • Studiepermisjon 4 mnd. kvart 5. år for spesialistar
 • Tilrettelagt for rettleiing og kurs som er medrekna for å vedlikehalde spesialiteten
 • For ikkje-spesialistar vil vi legge forholda til rette for å fullføre spesialisering
 • Medlemsskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, yrkesskade forsikring, gruppelivsforsikring og tjenestereiseforsikring
 • Ein arbeidsplass som er ei inkluderande arbeidsliv-bedrift (IA-bedrift)
 • Vi ønskjer kvalifiserte søkjarar uavhengig av etnisk bakgrunn, kjønn eller alder. For å kunne vurdere fortrinnsrett til stilling, ber vi deg opplyse om dette i søknaden.
 • Ved tilsetting i stillingar der det er krav om det, føreset vi at du leverer tilfredsstillande politiattest. Som søkjar kan du be om å få namnet ditt unntatt frå offentleg søkjarliste.

  Arbeidsgjevar vil vurdere ei slik oppmoding og ta kontakt med deg dersom oppmodinga ikkje vert tatt til fylgje (jf Offentlighetsloven 25).

  Vi ønskjer ikkje kontakt med annonseseljarar. Les meir om oss på www.helse-mr.no

  Vi ber om at attestar og vitnemål scannes og lastas opp som vedlegg til din CV

  Søk
  Søk
  Min e-postadresse
  Ved å klikke på "Fortsett", gir jeg neuvoo samtykke til å behandle dataene mine og sende meg e-postvarsler, som beskrevet i neuvoos Privacy Policy . Jeg kan når som helst trekke tilbake samtykket eller avmelde meg.
  Fortsette
  Applikasjonsform